Együtt egy zöldebb játszótérért!
Üdvözöljük! A Zöldebb iskolát! program szavazós játéka lezárult, újabb feltöltéseket, szavazatokat már nem fogadhatunk. A meghirdetett támogatást elnyerő iskola értesítése folyamatban van. Köszönjük a játékot, szavazatokat, támogatást!
Részletek és játék!


Játék

A játék lépései:

  1. Vásároljon legalább egy P&G, azaz Ariel, Lenor, Jar, Old Spice, Pampers, Head&Shoulders, Gillette, Always, Blend-a-med terméket az ALDI üzletekben! A játékban résztvevő termékek teljes listája elérhető a Játékszabályzatban.
  2. Regisztráljon, vagy ha már regisztrált, a játékba!
  3. Töltse fel a vásárlását igazoló blokk adatait és a számlán szereplő, játékban résztvevő P&G termékek darabszámát!
  4. Ne felejtse el csatolni a blokk fotóját, szavazata anélkül nem lesz érvényes!
  5. Válasszon ki a listából az Ön által támogatott iskolát, és adja le szavazatát. Ahány P&G termék szerepel a számlán, annyi szavazat jár a kiválasztott iskolának!
  6. A játék végén a legtöbb szavazatot elnyert iskola 3,5 millió Ft értékű támogatást kap környezetbarát játszótér-felújításra, zöldesítésre!
  7. Ne feledje: minden feltöltött blokk új szavazatokat jelenthet!

A játék időtartama: 2018. augusztus 19. - szeptember 30.

A játék teljes Szabályzata itt olvasható el!


Résztvevő termékek

A Programban a magyarországi ALDI üzletekben forgalmazott bármely Ariel, Jar, Lenor, Pampers, Always, Blend-a-med, Head & Shoulders, Gillette vagy Old Spice termékek vesznek részt.
termékek termékek termékek

A programról

Felelőségvállalásunk és programunk

A P&G közel 180 éve fordít kiemelt figyelmet az általa szolgált közösségek fejlesztésére. Márkáin, termékein és munkatársain keresztül elhivatottan áll ki a közösségek segítése mellett. A cél olyan márkák építése, amelyek elősegítik a vásárlók fenntarthatóbb döntéshozatalát. A P&G három fő területen törekszik arra, hogy egy fenntarthatóbb jövőt teremtsen: kiemelten foglalkozik a károsanyagkibocsátás csökkentésével, erőfeszítéseket tesz a minél kevesebb ivóvíz használatára a termékek gyártása során és arra is, hogy a gyártás során keletkezett hulladékot nullára csökkentse.

Az ALDI számára a felelősségvállalás azt jelenti, hogy képességeikkel és erőforrásaikkal pozitívan járulnak hozzá a társadalomhoz. Kiemelten fontosnak tartják a társadalom fenntartható fejlődésének támogatását, legyen szó akár napelemek telepítéséről az ALDI üzleteken, a működésükből származó károsanyag-kibocsátás csökkentéséről vagy zöld energia használatáról az ALDI létesítményeiben.

Közös, Zöldebb iskolát! programunkban arra teszünk erőfeszítést, hogy magyar iskolák udvarait, játszótereit tegyük környezetbarátabbá – első lépésként egy, a vásárlók által kiválasztott iskoláét. Célunk egyrészt egy konkrét cselekvés, másrészt az iskolák hozzáállásának befolyásolása, megváltoztatása, hiszen Magyarországon mindössze a magyar diákok negyede tanul olyan intézményben, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra. Köszönjük, hogy Önökkel együtt, az Önök segítségével tehetünk valami fontosat!
nyeremény
nyeremény
nyeremény
nyeremény
A sorsolási időpontok és további részletek a Játékszabályzatban tekinthetőek meg.


JátékszabályAz “Zöldebb iskolát!” program hivatalos játékszabályzata

 

 

 

1.         A Program szervezője

 

A “Zöldebb iskolát!” program (továbbiakban: Program) Szervezője, a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.) megbízásából (továbbiakban: Megbízó) a 7 Field Kft. székhely: 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u.16. I/1. (továbbiakban: Szervező)

1.2       Szervező a Megbízó megbízásából végzi a Programmal összefüggésben rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozását.

1.3       A Program helyszíne az alábbi weboldal: http://www.zoldebbiskolat.hu (továbbiakban: Weboldal).

 

2.         Résztvevők

 

2.1       A Programban részt vehet bárki, aki megfelel az alábbiakban meghatározott feltételeknek (továbbiakban: Résztvevő)

a/ olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,

b/ elfogadja a Program jelen játékszabályzatban meghatározott szabályait,

c/ aki a Programba történő belépést megelőzően személyes adatai megadásával regisztrál a Weboldalon.

2.2       Ki vannak zárva a Programból a Megbízó, az Adatfeldolgozók és az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. alkalmazottai, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján).

2.3       A Programban szavazatokat az alábbi iskolákra lehet leadni: lsd melléklet

 

3.         A Program időtartama

 

A program 2018. augusztus 19. 00:00:01 órától 2018. szeptember 30. 23:59:59 óráig tar. A szavazatok végső beküldési ideje: 2018. október 15. 23:59:59 óra.

A Program időtartama előtti vagy utáni vásárlások nyugtái/számlái, valamint a beküldési határidő lejárta után leadott szavazatok érvénytelennek minősülnek.

 

4.         A Programban résztvevő termékek  

 

A Programban a magyarországi ALDI üzletekben forgalmazott bármely Ariel, Jar, Lenor, Pampers, Always, Blend-a-med, Head & Shoulders, Gillette vagy Old Spice termékek vesznek részt.

 

5.         A Program menete

 

5.1       A Programban az vehet részt, aki a Program időtartama alatt a 4. pontban meghatározott Procter & Gamble termékek közül legalább 1 db-ot vásárol bármely ALDI üzletben, és regisztrál a http://www.zoldebbiskolat.hu weboldalra. A regisztrácó során a következő adatok megadása szükséges: név, telefonszám, email cím, nem, születési év, irányítószám, gyermekek száma. Érvényes regisztrációt követően a vásárlást igazoló nyugta/számla 4/5 jegyű tranzakciós számát, 9 jegyű AP kódját, a vásárlás dátumát, valamint azt, hogy az adott nyugtán hány darab szerepel a résztvevő termékek közül, feltölti a http://www.zoldebbiskolat.hu  weboldalra. Az adatok feltöltését követően a Résztvevő egy legördülő listából kiválasztja a szavazata által támogatni kívánt iskolához tartozó helyiségnevet, majd magát az iskolát, és ezt követően jogosult szavazatát leadni.

5.2       A kiválasztott iskola annyi szavazatot kap (adott feltöltött nyugtával), ahány résztvevő termék szerepel rajta! Egy nyugtán levő összes szavazat egy kiválasztott iskolának megy, tehát egy adott nyugta szavazatait nem lehet megosztani.

5.3       Az adatok feltöltésével párhuzamosan a Résztvevőnek fel kell töltenie egy fotót/képet is a nyugtáról, ami alapján a szavazatok jogossága a játék során a Szervező által folyamatosan validálásra kerül. Feltöltött nyugta nélkül a szavazat minden esetben érvénytelen.

5.4       Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás, hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím) Résztvevő a Programból automatikusan kizárásra kerül.

5.5       A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által használt e-mail cím vagy telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által használt e-mail címet használ a Résztvevő, a Program kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Programmal kapcsolatos, e-mail cím, telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint az Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, melyet a Résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

5.6       Egy adott vásárlást igazoló blokk/nyugta/számla adatai csak egyszeri alkalommal kerülhetnek feltöltésre a Program során. A Résztvevők a Program során több nyugta feltöltésére, így több szavazat leadására is jogosultak.

5.7       Az akcióban csak az ALDI üzletekben forgalmazott, 4. pontban meghatározott  Procter&Gamble termékek vásárlásáról szóló vásárlási blokkal/nyugtával/számlával lehet részt venni.

5.8       A Játékban valamennyi magyarországi ALDI üzlet részt vesz.

 

6.          A szavazatok elbírálása

 

6.1       A Program végét követően a Szervező összesíti a szavazatokat, ellenőrzi a szavazatok hitelességét, majd kihirdeti, hogy melyik iskola szerezte meg a játék során a legtöbb szavazatot. A nyertes iskola kihirdetésére 2018. október 31.-én kerül sor.

 

7.          Nyeremény

 

A Programban a legtöbb szavazattal rendelkező iskola az alábbi nyereményre válik jogosulttá (továbbiakban: Nyeremény):

 

7.1       3.500.000,- Ft értékű támogatás az iskola területén lévő játszótér környezetbarátabbá, zöldebbé tételére.

7.2       A Szervező/Megbízó a Nyertes iskolát 15 napon belül telefonon vagy írásban értesíti a Nyereményről. Amennyiben a legtöbb szavazattal rendelkező iskola a támogatást nem kívánja igénybe venni, automatikusan a sorban következő legtöbb szavazattal rendelkező iskola válik jogosulttá a nyereményre.

7.3       A Nyeremény nem átruházható. A Megbízó a Nyereményt a nyertes iskola által megadott bankszámlaszámra banki utalással adja át a kihirdetést követő 90 napon belül. Amennyiben a nyertes iskola bármely, a Szervezőnek nem kizárólagosan felróható okból nem tudja befogadni a nyereményt, arra a továbbiakban nem jogosult, ilyen esetben a soron következő iskola nyereményigénye életbe lép.

7.4       A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremény átadásával összefüggésben a Nyertessel szemben. A Résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Szervező nem köteles a Résztvevőnek a Nyeremény átadásának idejére, illetve helyére vonatkozó kérelmét figyelembe venni. 

7.5       A Nyeremény készpénzre vagy más nyereményre át nem váltható.

7.6       A Résztvevő köteles a Program ideje alatt megőrizni az eredeti nyugtát/blokkot, mert a Szervező jogosult kérni, hogy a Résztvevő az eredeti nyugta/blokk másolatát küldje el egy meghatározott postai, e-mail vagy fax címre a blokk/nyugta érvényességének megvizsgálása céljából.

7.7       Hamisított vagy manipulált nyugták/blokkok érvénytelenné teszik a Pályázatot és nem vehetnek részt a Programban. A Programban résztvevő nyugták/blokk/számla érvényességével összefüggésben felmerülő vitában a Szervező döntése irányadó. 

 

8.         Adózás

   

A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Megbízó viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.

 

9.         Adatvédelem

 

9.1.     A Résztvevő a Programban való részvétellel, továbbá a honlapon történő regisztrációval önkéntesen, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Programmal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben a Résztvevő által a Program során a rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje. Az adatkezelés kizárólag a Program lebonyolítása érdekében, zárt rendszerben történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevők számára, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatos információt kérjenek, kérjék azok helyesbítését vagy törlését a következő címen: 7Field Kft. (székhely: 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 16.). Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, illetve a törlés  joga. A Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatok a későbbiekben egyéb más célból felhasználásra nem kerülnek. A Szervező nem jogosult a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat harmadik személy részére átadni.

9.2       Amennyiben a Résztvevő a regisztráció során hozzájárul a Marketing célú e-mailek fogadásához, ezzel kifejezetten hozzájárulását adja, hogy a Szervező a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat átadja a Megbízó részére, adatai a Megbízó direkt marketing adatbázisába bekerüljenek és azokat a Megbízó – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig vagy pedig felhasználó a saját fiókjában történő átállításig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenységével összefüggésben felhasználhassa.

9.3.     Szervező nyilatkozik, hogy az adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

9.4.      A Programban való részvétel önkéntes. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info@7field.com email címen. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás és a bírósághoz fordulás joga is.

 

10.       Egyéb rendelkezések


10.1.    A Programban való részvétellel a Résztvevők elfogadják a jelen szabályzatban foglaltakat. A Résztvevők a Programba történő belépéssel kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják annak szabályait.

10.2.    A Szervező bármikor jogosult a Program visszavonására.

10.3.    A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Résztvevőkkel szemben a Programban való részvételért. 

10.4.    A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló blokk/nyugta érvénytelensége esetén a Résztvevő kizárásra kerül a Programból és a Szervező által a jövőben szervezendő nyereményjátékokból 2 éves időtartamra. A Szervező a vásárlást igazoló számlák tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

10.5     A Programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a magyarországi Aldi üzletekben található reklámanyagokon.  A teljes játékszabályzat megtalálható a http://www.zoldebbiskolat.hu weboldalon vagy a Szervező 1.1 pontban megjelölt székhelyén. A Résztvevők a Programmal kapcsolatban az  info@7field.com e-mail címre küldhetik el kérdéseiket, észrevételeiket. Az info@7field.com e-mail címre érkező észrevételekre, kérésekre, kérdésekre, reklamációra a beérkezéstől számítva 30 munkanapon belül Szervező válaszol. A Szervező a Program lezárását követő 60 napon túl a Programmal kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem tud befogadn

 

 

Budapest, 2018. augusztus 15.

 

7Field Kft. 

Szervező

 

MELLÉKLET

 

Iskola neve

Címe

Város

Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola

István Király u. 1.

Abádszalók

Közös Igazgatású Nevelési Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény

Ságvári u. 11.

Abasár

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Béke u. 15.

Abaújszántó

Zrínyi Ilona Általános Iskola Abda

Dózsa György u. 1-3.

Abda

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kálvin u. 11.

Abony

Somogyi Imre Általános Iskola

Szelei u. 1.

Abony

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Bicskei u. 2.

Abony

Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde

Fő u. 88.

Ács

Petőfi Sándor Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda

Dózsa Gy. u. 2.

Acsa

Általános Iskola

Rákóczi F. u. 20-24.

Adács

Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Rákóczi u. 39.

Adony

Váci Mihály Általános Iskola

Váci M. u. 1.

Ágfalva

Aggteleki Általános Iskola

Kossuth u. 12.

Aggtelek

Ajaki Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Hajnal u. 11.

Ajak

Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Fürst Sándor u. 2.

Ajka

Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató általános Iskola

Gyepesi u. 22.

Ajka

Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola

Móra Ferenc u. 19.

Ajka

Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Verseny u. 18.

Ajka

Tessedik Sámuel Általános Iskola

Győzelem u. 2.

Albertirsa

Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola

Szabadság u. 105.

Alcsútdoboz

Tarnavölgye Általános Iskola

Arany János út 68/a.

Aldebrő

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

Sport u. 5.

Algyő

Almamellék-Somogyhárságy Óvodája, Általános Iskolája és Kollégiuma

Petőfi tér 1.

Almamellék

Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola

Ady Endre u. 4.

Almásfüzitő

Bocskai István Általános Iskola és Községi Kölcsey Könyvtár

Iskola köz 3.

Álmosd

Berecz Károly Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 23.

Alsóberecki

Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola

Iskola u. 1.

Alsónémedi

Csertán Sándor Általános Iskola

Kossuth u. 23.

Alsónemesapáti

Általános Művelődési Központ

Endrődi u. 22.

Alsóörs

Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda

Fő u. 122.

Alsópáhok

Alsóvadászi Tompa Mihály Általános Iskola

Fő u. 68.

Alsóvadász

Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kassai út. 23.

Alsózsolca

Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szent Ferenc tér 8.

Andocs

Zrínyi Ilona Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Béke u. 2.

Apagy

Általános Művelődési Központ Aparhant

Rákóczi u. 4.

Aparhant

Dózsa György Általános Iskola

Hunyadi u. 22.

Apátfalva

Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva Dvojezicna Osnovna Sola in Vrtec Stevanovci

Fő u. 117.

Apátistvánfalva

Apáczai Csere János KatolikusÁltalános Iskola

Fő u. 48.

Apc

Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Hunyadi u. 9-11.

Apostag

Széchenyi István Általános Iskola Arló

Rákóczi út 3/A.

Arló

Weöres Sándor Általános Iskola

Alkotmány u. 1.

Arnót

Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Széchenyi út 6/b

Ároktő

Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda

Béke u. 3.

Ásotthalom

Göőz József Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Könyvtár

Rákóczi u. 72.

Aszaló

Csengey Gusztáv Általános Iskola

Csengey u. 30.

Aszód

NEFMI Aszódi Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Baross tér 2.

Aszód

Hanyi- menti Általános Iskola

Szabadság út 2-8.

Átány

Petőfi Sándor Általános Iskola

Fő u. 36.

Atkár

Gábor Andor Általános Iskola Babócsa

Rákóczi u. 3.

Babócsa

Bábolnai Általános Iskola

Toldi M. u. 24.

Bábolna

Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

Szt. János utca 26.

Bácsalmás

Tatay Sándor Általános Iskola

Kert u. 8.

Badacsonytomaj

Bagi Arany János Általános Iskola

Szent András u. 41.

Bag

Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Bagamér-Kokad

Arany J. u. 2.

Bagamér

Fekete István Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 15.

Bagod

József Attila Általános Iskola

Árpád u. 51.

Bágyogszovát

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola

Béke u. 2.

Baj

Sugovica Sportiskolai Általános Iskola

Szent Antal u. 60.

Baja

Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Bezerédj u. 15.

Baja

Szentistváni Általános Művelődési Központ

Dózsa György út 131-133.

Baja

Újvárosi Általános Művelődési Központ

Oltványi I. u. 14.

Baja

Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ

Rózsa u. 37.

Bak

Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Rákóczi u.37.

Bakonycsernye

Magas-bakonyi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

Alkotmány u. 9

Bakonynána

Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon

Kossuth u. 1.

Bakonyoszlop

Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola

Béke út 54.

Bakonysárkány

Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Iskola Tér 9.

Bakonyszentkirály

Szent László Általános Iskola és Óvoda

Petőfi u. 1.

Bakonyszentlászló

Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola

Kossuth utca 56.

Bakonyszombathely

Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

József A. u. 10.

Baktakék

Reguly Antal Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi u. 4.

Baktalórántháza

Kiss Árpád Általános Iskola

Bajcsy Zs. u. 7.

Balassagyarmat

Balástya-Ópusztaszer Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája

Rákóczi utca 5.

Balástya

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda

Kossuth Lajos út 80.

Balaton

Vörösberényi Általános Iskola

Táncsics utca 1

Balatonalmádi

Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Bajcsy-Zsilinszky u. 30.

Balatonalmádi

Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda

Árpád u. 5.

Balatonboglár

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Fő u. 1/A.

Balatoncsicsó

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár

Kölcsey u. 38-39.

Balatonfenyves

Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Gábor Áron u. 1.

Balatonföldvár

Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola

Noszlopy Gáspár u. 2.

Balatonfüred

Radnóti Miklós Általános Iskola

Nádor u. 17.

Balatonfüred

Bem József Általános Iskola

Iskola u. 2.

Balatonfüred

Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Irinyi utca 2.

Balatonfűzfő

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bajcsy-Zsilinszki u. 10.

Balatonkenese

Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola

Ady E. u. 1.

Balatonkeresztúr

Balatonlelle-Karád Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda

Petöfi u.1.

Balatonlelle

Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola

Vak Bottyán utca 96.

Balatonszabadi

Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vörösmarty u. 6.

Balatonszárszó

Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi u. 1.

Balatonszemes

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola

Csillagvár u. 9.

Balatonszentgyörgy

Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfoku Művészeti Iskola

Kossuth út 5.

Balkány

Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda

Kossuth L.u.4-6.

Ballószög

Balmazújvárosi Általános Iskola

Dózsa Gy. u. 17-23.

Balmazújváros

Bábolnai Általános Iskola - Banai Telephely

Jókai u. 36.

Bana

Kazinczy Gábor Általános Iskola és Óvoda

Szabadság u. 144.

Bánhorváti

Általános Művelődési Központ

Kossuth u. 22.

Bánréve

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szabadság tér 6.

Baracs

Kozma Ferenc Általános Iskola

Templom u. 19.

Baracska

Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Széchenyi u. 2.

Barcs

Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedegógiai Szakszolgálat

Tavasz u. 3.

Barcs

Bárnai Általános Iskola

Petőfi ú. 15.

Bárna

Bátai Hunyadi János Általános Iskola

Fő u. 174.

Báta

Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat

Budai utca 9-11.

Bátaszék

Bátonyterenye Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat

Jászai út 2.

Bátonyterenye

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda

Fő utca 121.

Battonya

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda

Hunyadi u. 54.

Battonya

Battonyai Szent István Általános Iskola

Hősök tere 11/A

Battonya

Becsehelyi Általános Iskola

Kossuth Lajos utca 45.

Becsehely

II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika tagozatos Általános Iskola

Honvéd u. 79.

Bekecs

Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Jantyik M. u. 21-25.

Békés

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szabó P. tér 1/2.

Békéscsaba

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Haán Lajos u. 2-4.

Békéscsaba

Erzsébethelyi Általános Iskola

Madách u. 2.

Békéscsaba

Gerlai Általános Iskola

Csabai u. 1.

Békéscsaba

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó

Vandháti út 3.

Békéscsaba

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda

Szt László u. 17.

Békéscsaba

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Thurzó u. 33.

Békéscsaba

Petőfi Utcai Általános Iskola

Petőfi u. 1.

Békéscsaba

Békéssámson Községi Általános Iskola

Andrássy u. 41.

Békéssámson

Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Bethlen G. u. 19.

Békésszentandrás

Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Apátság u. 2.

Bélapátfalva

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled

Rákóczi Ferenc u. 122

Beled

Általános Művelődési Központ

Rákóczi u. 26-28.

Beloiannisz

Bénye-Káva Általános Iskola

Fő u. 83-85.

Bénye

Bercel-Becske-Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája

Széchenyi u. 3.

Bercel

Kossuth Lajos Általános Művelődési Központ

Köztársaság tér 10.

Berekböszörmény

Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda

IV. Béla király u. 1.

Berekfürdő

Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szabadság tér 11.

Beremend

Berentei Általános Művelődési Központ

Posta út 7

Berente

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

József A. u. 11.

Berettyóújfalu

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Rákóczi u. 1.

Berettyóújfalu

Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kossuth u. 11.

Berhida

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Ibolya u. 4.

Berhida

Wilhelm Hauff Általános Iskola

Petőfi u. 27.

Berkenye

Berkesdi Fekete István Általános Iskola és Óvoda

Alkotmány u. 42.

Berkesd

Kavulák János Általános Iskola

Virág u. 10.

Berzence

Besenyőteleki Általános Művelődési Központ

Fő u. 108.

Besenyőtelek

Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

Vasvári Pál út 7.

Besenyszög

Arany János Általános Iskola

Iskola köz 1.

Besnyő

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Zrínyi u. 1.

Bezenye

Biatorbágyi Általános Iskola

Szentháromság tér 6.

Biatorbágy

Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola

Kossuth Lajos u. 42.

Bicske

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola

Szent István u. 42.

Bicske

Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája

Hősök tere 5/b.

Bicske

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola

Hősök Tere 15.

Biharkeresztes

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ

Bacsó Béla u. 2-4.

Biharnagybajom

Napsugár Általános Iskola, Boba

Berzsenyi u. 8.

Boba

Bocföldei Körzeti Általános Iskola

Radnóti M. u. 11.

Bocfölde

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Baross Gábor u. 19.

Bocskaikert

Bodajki Általános Iskola

Bányász Ltp. 21-22.

Bodajk

Molnár Mózes Általános Iskola

Szabadság u. 109.

Bodroghalom

Eötvös József Általános Iskola

Kossuth u. 66.

Bodrogkeresztúr

Zempléni Általános Iskola

Rákóczi u. 1.

Bodrogolaszi

Körzeti Általános Iskola

Petőfi u. 10.

Bódvaszilas

Bükkalja Általános Iskola

Alkotmány út 54

Bogács

Dr. Berze Nagy János Óvoda és Általános Iskola

Béke tér 4.

Bogád

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 47.

Bogyiszló

Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola

Fő utca 27.

Bokod

Boldogi Berecz Antal Általános Iskola

Árpád u. 23.

Boldog

Körzeti Általános Iskola

Kossuth Lajos u. 27.

Boldogkőváralja

Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola

Mátyás Kir. u. 46.

Boldva

Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Rákóczi u. 2.

Bóly

Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Dózsa György tér 1.

Bordány

Fekete István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda

Zrínyi u. 3/a

Borsfa

Körzeti Általános Iskola

Rákóczi u. 122.

Borsodbóta

Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola

Köztársaság út 11.

Borsodnádasd

Bartók Béla Általános Művelődési Központ

Fő u. 14.

Borsodszirák

Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Alkotmány u. 1.

Borzavár

Szabó Magda Általános Iskola

Fő u. 148.

Botpalád

Általános Iskola és Óvoda Bő

Köztársaság tér 32.

Bőcsi Általános Iskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Munkácsy u. 7.

Bőcs

Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

Fő u. 2.

Böhönye

Barota Mihály Általános Művelődési Központ

József A. u. 2.

Bököny

Szent István Király Általános Iskola

Ady Endre u. 5.

Bőny

Eötvös József Általános Művelődési Központ Bősárkány

Petőfi u. 49-51.

Bősárkány

Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kossuth u. 61.

Bucsa

Általános Iskola

Fő u. 3.

Budajenő

Szentistvántelepi Általános Iskola

Martinovics u. 9.

Budakalász

Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Budai u. 54.

Budakalász

Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Knáb János utca 60.

Budakeszi

Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola

Ifjúság u. 6.

Budaörs

1. Sz. Általános Iskola

Hársfa utca 29.

Budaörs

Kesjár Csaba Általános Iskola

Őszibarack u. 29.

Budaörs

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

Iskola tér 1.

Budaörs

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Radnóti Miklós u. 8/10.

Budapest

Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola

Álmos vezér tér 9.

Budapest

Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskola

Tompa u. 2-4.

Budapest

Szárcsa Általános Iskola

Szárcsa u. 9-11.

Budapest

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Somogyi Béla u. 9-15.

Budapest

Hungária Általános Iskola és Kollégium

XIX kerület Hungária út 36.

Budapest

Gazdagrét - Csíkihegyek Általános Iskola

Csiki-hegyek u. 13-15.

Budapest

Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola

Hernád u. 42/46.

Budapest

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Lobogó u. 1.

Budapest

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola

XXII. Kerület, Pannónia u. 50

Budapest

Liszt Ferenc Általános Iskola

Hermina u. 23.

Budapest

Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Medve u. 5-7.

Budapest

Megyeri Úti Általános Iskola

Megyeri út 20.

Budapest

Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola

Kapocs u. 56.

Budapest

Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola

Hungária út 11.

Budapest

Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Újlak u. 110.

Budapest

Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola

Ifjúmunkás u. 13.

Budapest

Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola

Üllői út 380-382.

Budapest

Sashalmi Tanoda Általános Iskola

Metró u. 3-7.

Budapest

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Erzsébet u. 69.

Budapest

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Horváth Mihály tér 8.

Budapest

Budapest XV. kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth u. 53.

Budapest

Budapest V. Kerületi Szent István Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Szemere utca 3.

Budapest

Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

Ida u. 108-110.

Budapest

Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona

Ajtósi Dürer sor 39.

Budapest

Kispesti Vass Lajos Általános Iskola

Csokonai u. 9.

Budapest

Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium

Telepy u. 17.

Budapest

Bárczi Géza Általános Iskola

Bárczi Géza u. 2.

Budapest

Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola

Lakatos u. 30.

Budapest

Kőbányai Szent László Általános Iskola

Szent László tér 1.

Budapest

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskola

Kertész u. 30.

Budapest

Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és EGYMI

Naplás ut 60.

Budapest

Kék Általános Iskola

Szent László u. 84.

Budapest

Kispesti Bolyai János Általános Iskola

Árpád u. 14.

Budapest

Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola

Ifjúmunkás u. 1.

Budapest

Gregor József Általános Iskola

Hősök tere 19-20.

Budapest

Darus Utcai Magyar- Német Két Tannyelvű Általános Iskola Darus Zweisprachige Grundschule für Deutsch

Darus u. 3.

Budapest

Diadal Úti Általános Iskola

Diadal út 43-49.

Budapest

Németvölgyi Általános Iskola

Németvölgyi u. 42-46.

Budapest

Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Ungvár u. 36.

Budapest

Budapest XXIII.Kerületi Mikszáth Kálmán Általános Iskola

Sodronyos u. 28.

Budapest

Kispesti Eötvös József Általános Iskola

Eötvös u. 13.

Budapest

Szabadság Sugáruti Általános Iskola

Szabadság sugárút 32.

Budapest

Grassalkovich Antal Általános Iskola - Anton Grassalkovich Grundschule

Hősök tere 18-20.

Budapest

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Szabadság u. 23.

Budapest

Molnár Ferenc Általános Iskola

Mester u. 19.

Budapest

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Akácvirág u. 49.

Budapest

Kondor Béla Általános Iskola

Kondor Béla sétány 7.

Budapest

Podmaniczky János Evanélikus Óvoda és Általános Iskola

Ferihegyi u. 115.

Budapest

Brassó Utcai Általános Iskola

Brassó u. 1.

Budapest

Nyitott Világ Fejlesztő Iskola

Diósárok u. 40.

Budapest

Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Csáktornya park 1.

Budapest

Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium

Diana u. 35-37.

Budapest

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium - Áron Tamási Grundschule, Allgemeines und Zweisprachiges, Ungarndeutsches Nationalitätengymnasium

Mártonhegyi út 34.

Budapest

Hunyadi János Általános Iskola

Wass Albert tér 12.

Budapest

Neptun Általános Iskola

Neptun u. 57.

Budapest

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium

Vörösmarty u. 64.

Budapest

Budapest XXI. Kerületi Eötvös József Általános Iskola

Szent István u. 232.

Budapest

Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata Karácsony Sándor Általános Iskola

II. Rákóczi F. u. 106-108.

Budapest

Újbudai Bocskai István Általános Iskola

Bocskai út 47-49.

Budapest

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat László Gyula Gimnázium és Általános Iskola

Kavicsos köz 4.

Budapest

Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

Bajza utca 44.

Budapest

Arany János Általános Iskola

Bekecs u. 78.

Budapest

Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola

Felső erdősor u. 20.

Budapest

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

Vajda Péter u. 25-31.

Budapest

Fekete István Általános Iskola

Nyír u. 22.

Budapest

Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola

Bogáncs utca 51-53.

Budapest

Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola

Wlassics Gyula u. 69.

Budapest

Herman Ottó Általános Iskola

Regele János utca 43-45.

Budapest

Lemhényi Dezső Általános Iskola

Hősök fasora 30.

Budapest

Pais Dezső Általános Iskola

Pais Dezső u. 1-3.

Budapest

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI

Kondor sétány 4.

Budapest

Kerék Általános Iskola és Gimnázium

Kerék u. 18-20.

Budapest

Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Arató Emil tér 1.

Budapest

Budapest V. Kerületi Hild József Általános Iskola

Nádor u. 12.

Budapest

Dr. Béres József Általános Iskola

Keve u. 41.

Budapest

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Czabán Általános Iskola

Széchenyi tér 13.

Budapest

Budapest II. Kerületi Pitypang Utcai Általános Iskola

Pitypang u. 17.

Budapest

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola

Dózsa György u. 136.

Budapest

Mátyás Király Általános Iskola

Kolozsvári u. 61.

Budapest

Derkovits Gyula Általános Iskola

Városligeti fasor 4-6.

Budapest

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola

Damjanich u. 41-43.

Budapest

Árpád utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola

Árpád u. 2.

Budapest

Kispesti Kós Károly Általános Iskola

Hungária út 28.

Budapest

Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Ujhegyi sétány 1-3.

Budapest

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

Kada u. 27-29.

Budapest

Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium

Hegyhát u. 19.

Budapest

Kőbányai Harmat Általános Iskola

Harmat u. 88.

Budapest

Budapest XX. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty u. 128.

Budapest

Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon

Mexikói út 59-60

Budapest

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky u. 1-3.

Budapest

Budapest XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre u. 98.

Budapest

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

Budenz u. 20-22.

Budapest

Tátra Téri Általános Iskola

Tátra tér 1.

Budapest

Zrínyi Miklós Általános Iskola

Rákoscsaba, Sisakos sáska u. 3.

Budapest

Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola

Ady E. u. 46-50.

Budapest

Budapest XX. kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola

Lajtha László u. 5-7.

Budapest

Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola -Die Halassy Olivér Deutsche Nationalitätenschule mit erweitertem Deutschunterricht

Pozsonyi u. 3.

Budapest

Eötvös József Általános Iskola

Futár u. 18.

Budapest

Palotás Gábor Általános Iskola

Ötvös János u. 7-9.

Budapest

Bp. Főv. XIII. Ker. Önkormányzat Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Karikás F. u. 3.

Budapest

Medgyessy Ferenc Általános Iskola

Medgyessy Ferenc u. 2-4.

Budapest

Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola

Pethő Sándor u. 4.

Budapest

Béke Gyermekotthon és Általános Iskola

Dénes utca 1.

Budapest

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pestújhelyi Általános Iskola

Pestújhelyi u. 38.

Budapest

Centenáriumi Általános Iskola

Sasvár u. 101.

Budapest

KLIK XIII. kerületi Tankerülete PRIZMA Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Váci út 57.

Budapest

Törökvész Úti Általános Iskola

Törökvész u. 67.

Budapest

Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule

Vörösvári út. 93.

Budapest

Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola

Őrnagy u. 5-7.

Budapest

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Táncsics u. 7-9.

Budapest

Gyulai István Általános Iskola

Mártirok u. 205.

Budapest

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium

Szemere u. 5.

Budapest

Kandó Téri Általános Iskola

Kandó tér

Budapest

Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Gém u. 5-7.

Budapest

Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Rákospatak u. 101.

Budapest

Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola

Bikszádi u. 11-15.

Budapest

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Hősök tere 1.

Budapest

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Bőrfestő u. 5-9.

Budapest

Számítástechnikai Általános Iskola

Gyöngyösi sétány 7.

Budapest

Jókai Mór Általános Iskola

Erzsébet királyné útja 35-37.

Budapest

Gulner Gyula Általános Iskola

Gulner Gyula u. 2.

Budapest

Török Flóris Általános Iskola

Dinnyehegyi köz 2.

Budapest

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet u. 31.

Budapest

József Attila Általános Iskola

Attila u. 25-27.

Budapest

Hugonnai Vilma Általános Iskola

Nagytétényi u. 291.

Budapest

Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola

Táncsics u. 53.

Budapest

Bajza Utcai Általános Iskola

Bajza u. 49-51.

Budapest

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Bauer Sándor u. 6-8.

Budapest

Kőbányai Fekete István Általános Iskola

Harmat u. 196-198

Budapest

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Bartók Béla u. 27.

Budapest

Vajk-sziget Általános Iskola

Vajk u. 16-20.

Budapest

Kastélydombi Általános Iskola

Nemes u. 56-60.

Budapest

Szerb Antal Gimnázium

Batthyány Ilona u. 12.

Budapest

Zrínyi Miklós Általános Iskola

Mártirok útja. 47.

Budapest

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Gát u. 6.

Budapest

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre út 73-75.

Budapest

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon

Újhegyi sétány 9-11.

Budapest

Lisznyai Utcai Általános Iskola

Lisznyai u. 40-42.

Budapest

Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon

Friss u.2

Budapest

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Rózsák tere 6-7.

Budapest

Szlovák Tanításí Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Lomb u. 1-7.

Budapest

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Móra Ferenc Általános Iskola

Tejút u. 10.

Budapest

Budapest XXI. Kerületi Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola

Ív. u. 8-12.

Budapest

Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Gyógyszergyár u. 22-24.

Budapest

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Álmos vezér útja 46.

Budapest

Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Széchenyi u. 3-5.

Budapest

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty u. 49-51.

Budapest

Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon

Miklós Tér 5.

Budapest

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

János u. 4.

Budapest

Batthyány Lajos Általános Iskola

Batthyány u. 8.

Budapest

Budavári Általános Iskola

Tárnok u. 9-11.

Budapest

Áldás Utcai Általános Iskola

Áldás u. 1.

Budapest

Remetekertvárosi Általános Iskola

Máriaremetei krt. 71.

Budapest

Újlaki Általános Iskola

Ürömi u. 64.

Budapest

Fillér Utcai Általános Iskola

Fillér u. 70-76.

Budapest

Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola

Községház u. 8-10.

Budapest

Csillaghegyi Általános Iskola

Dózsa György u. 42.

Budapest

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Erdőalja út 5.

Budapest

Fodros Általános Iskola

Fodros u. 38-40.

Budapest

Óbudai Harrer Pál Általános Iskola

Harrer Pál u. 7

Budapest

Óbudai Nagy László Általános Iskola

Zápor utca 90.

Budapest

Bajza József Általános Iskola

Bajza u. 2.

Budapest

Angol Tagozatos Általános Iskola

Fóti út 66.

Budapest

Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola

Lörinc u. 35-37.

Budapest

Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium

Langlet u. 3-5.

Budapest

Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

Munkásotthon u. 3.

Budapest

Szűcs Sándor Általános Iskola

Ugró Gyula sor 1-3.

Budapest

Szigeti József Utcai Általános Iskola

Szigeti J. u. 1-3.

Budapest

Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ

Hajló u. 2-8.

Budapest

Homoktövis Általános Iskola

Homoktövis u. 100.

Budapest

Deák Diák Általános Iskola

II. János Pál pápa tér 4.

Budapest

Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola

Váci u. 43.

Budapest

Németh László Általános Iskola

Német u. 14.

Budapest

Práter Általános Iskola

Práter u. 15.

Budapest

Losonci Téri Általános Iskola

Losonci tér 1.

Budapest

Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola

Bakáts tér 12.

Budapest

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Mester u. 67.

Budapest

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Bánya u. 32.

Budapest

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola

Keresztúri út 7-9.

Budapest

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola

Kőbányai u. 38.

Budapest

Kőbányai Bem József Általános Iskola

Hungária krt. 5-7.

Budapest

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakközépiskola és Óvoda

Kiskőrös u. 1.

Budapest

Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule

Bikszádi u. 61-63.

Budapest

Farkasréti Általános Iskola

Érdi u. 2.

Budapest

Kelenvölgyi Általános Iskola

Kecskeméti J. u. 14.

Budapest

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola

Köbölkút u. 27.

Budapest

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Sopron u. 50.

Budapest

Gazdagrét- Törökugrató Általános Iskola Grundschule in Gazdagrét

Törökugrató u. 15.

Budapest

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola - Mór Jókai Grund-und Deutsche Nationalitätenschule

Diana u. 4.

Budapest

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola

Kiss János altábornagy u. 42-44.

Budapest

Virányos Általános Iskola

Virányos u. 48.

Budapest

Zugligeti Általános Iskola

Zugligeti út. 113.

Budapest

Bp.Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Csata Utcai Általános Iskola

Csata u. 20.

Budapest

Bp. Főv. XIII. Kerületi Önkormányzat Pannónia Általános Iskola

Tutaj u. 7-11.

Budapest

Bp. Főv. XIII. Ker. Önkormányzat Hegedüs Géza Általános Iskola

Fiastyúk u. 47-49.

Budapest

Herman Ottó Általános Iskola

Egressy u. 69.

Budapest

Kaffka Margit Általános Iskola

Kaffka M. köz 2-6.

Budapest

Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Hermina út 9-15.

Budapest

Heltai Gáspár Általános Iskola

Padlizsán u. 11-13.

Budapest

Dr. Mező Ferenc Általános Iskola

Ond vezér park 5.

Budapest

Széchenyi István Általános Iskola

Telepes u. 32.

Budapest

Móra Ferenc Általános Iskola

Újváros park 2.

Budapest

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Újvidék tér 3.

Budapest

Németh Imre Általános Iskola

Lengyel u. 23.

Budapest

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Hartyán Általános Iskola

Hartyán köz 2-4.

Budapest

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Kolozsvár Utcai Általános Iskola

Kolozsvár u. 1.

Budapest

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Szent Korona Általános Iskola

Szent Korona útja 5.

Budapest

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató

Pattogós u. 6-8.

Budapest

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Csömöri u. 20.

Budapest

Batthyány Ilona Általános Iskola

Georgina u. 23.

Budapest

Jókai Mór Általános Iskola

Tiszakömlő u. 29-35.

Budapest

Kossuth Lajos Általános Iskola

Rákoskert, Erzsébet krt. 56.

Budapest

Czimra Gyula Általános Iskola

Rákoshegy, Kép u. 14.

Budapest

Kassa Utcai Általános Iskola

Kassa u. 175-181.

Budapest

Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternativ Iskola

Kondor Béla sétány 10.

Budapest

GLORIETT Általános és Sportiskola

Tövishát u. 8.

Budapest

Puskás Ferenc Általános Iskola

Berzsenyi 8.

Budapest

Pannónia Általános Iskola

Pannónia út 12.

Budapest

Lázár Vilmos Általános Iskola és Központi Műhely

Lázár u. 20.

Budapest

Páneurópa Általános Iskola

Táncsics Mihály u. 25-33.

Budapest

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola

Gombos tér 1.

Budapest

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Iskola tér 45.

Budapest

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lajtha László Általános Iskola

Csete Balázs u. 1-11.

Budapest

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola Gróf Széchenyi István Grund-und Zweisprachige Schule

Széchenyi u. 93.

Budapest

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola és Központi Műhely

Vágóhíd u. 68-74.

Budapest

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Nagy Imre Általános Művelődési Központ

Simon Bolivár sétány 4-8.

Budapest

Vermes Miklós Általános Iskola

Tejút u. 2.

Budapest

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Bartók B u. 6.

Budapest

Gádor Általános Iskola

Gádor u. 101-105.

Budapest

Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Kossuth L u. 22.

Budapest

Rózsakerti Általános Iskola

Rákóczi u. 16.

Budapest

Baross Gábor Általános Iskola

Dózsa György u. 84-94.

Budapest

Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola

Rimaszombati u. 2-4.

Budapest

Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája

Menyecske utca 16.

Budapest

Városmajori Gimnázium és Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola, Módszertani Információs Felnőttképzési Továbbképző és Vizsgaközpont

Városmajor 71.

Budapest

Bp. Főv. XIII. Kerületi Önkormányzat Berzsenyi Dániel Gimnázium

Kárpát u. 49-53.

Budapest

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

Lónyay u. 4/c-8.

Budapest

Arany János Általános Iskola és Gimnázium

Meredek u. 1.

Budapest

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola

Toldy Ferenc u. 28-30.

Budapest

Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Kántorné sétány 1-3.

Budapest

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

Bartók Béla út 141.

Budapest

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Kontyfa Középiskola és Általános Iskola

Kontyfa u. 5.

Budapest

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Attila út 135-137

Budapest

Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

Pasaréti út 191-193.

Budapest

Hriszto Botev Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gimnázium

Bajza u. 44.

Budapest

Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola Gimnázium és Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Marczibányi tér 1.

Budapest

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Cházár András u. 10.

Budapest

Dominó Általános Iskola

Lenhossék u. 24-28.

Budapest

Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon

San Marco u. 48-50.

Budapest

Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szellő utca 9-11.

Budapest

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó

Venetiáner utca 26

Budapest

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Üllői út 76.

Budapest

Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona

Cinkotai út 125-137.

Budapest

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Fogócska u. 4.

Budapest

Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona

Miskolci u. 77.

Budapest

Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Magyarok Nagyasszonya tér 22.

Budapest

Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kápolna u. 2-4.

Budapest

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Nagytétényi út 31-33

Budapest

Őrmezei Általános Iskola

Menyecske u. 2.

Budapest

Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola

Állomás u. 10

Budapest

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szabadföld u. 7.

Budapest

Gábor Áron Általános Iskola

Nádasdy utca 98.

Budapest

Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola

Jászberényi út 89.

Budapest

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

Baranyai u. 16-18.

Budapest

Rigó József Általános Művelődési Központ

Szabadság tér 15

Bugac

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Teleki u. 2.

Bugyi

II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Könyvtár

Rákóczi u. 6.

Buj

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Glatz O. u. 1.

Buják

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola

Eötvös u. 1-3.

Bük

Bükkábrányi Általános Művelődési Központ

Béke út 37.

Bükkábrány

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Rákóczi u. 23.

Bükkaranyos

Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

Széchenyi út 2.

Bükkszentkereszt

Cecei Általános Iskola

Árpád u. 3.

Cece

Cégénydányádi Általános Iskola

Zrínyi u. 1.

Cégénydányád

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Buzogány u. 23.

Cegléd

Várkonyi István Általános Iskola

Széchenyi tér 14/D.

Cegléd

Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda

Eötvös tér 8.

Cegléd

Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Pesti út 160.

Ceglédbercel

Celldömölki Városi Általános Iskola

Árpád u. 34.

Celldömölk

Id. Szabó István Általános Iskola

Kossuth út 49.

Cered

Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév

Czibak Imre u. 40.

Cibakháza

Kántor Mihály Általános Iskola

Iskola u. 8.

Cigánd

Perczel Mór Általános Iskola és Óvoda

Iskola tér 6.

Cikó

Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda Csabacsüd - Örménykút

Petőfi Sándor u. 37

Csabacsűd

Közös Fenntartású Általános Iskola Csabrendek

Kossuth u. 14.

Csabrendek

Csaholc Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 36-40.

Csaholc

Csaba József Általános Művelődési Központ

Vasút u. 31.

Csákánydoroszló

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola

Szabadság tér 8.

Csákvár

Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent Gellért út 30.

Csanádapáca

Csanádpalotai Dér István Általános Iskola

Szent István 46.

Csanádpalota

Csány község Önkormányzata Képviselőtestületének Általános Iskolája

Arany J. u. 6.

Csány

Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

Petőfi u. 5-7.

Csapi

Közös Általános Iskola és Óvoda

Beregszászi u. 58.

Csaroda

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ

Kossuth L. u. 1.

Csátalja

Fráter Erzsébet Általános Iskola

Madách út 6.

Csécse

Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola

Szent István út 32-34

Csemő

Csengelei Általános Iskola

Deák Ferenc u. 24.

Csengele

Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ady Endre u. 13-17.

Csenger

Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola

Kodály köz 2.

Csengersima

Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nádasdy utca 10.

Csepreg

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

Ady Endre u. 1.

Cserkeszőlő

Szabó István Általános Iskola és Óvoda

Iskola u. 17.

Cserszegtomaj

Kerkai Jenő Általános Iskola és Óvoda

Dózsa Gy. u. 1.

Csesztreg

Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola

Rákóczi u. 22.

Csetény

Balla Károly Általános Iskola

Kossuth Lajos u. 43/a.

Csévharaszt

Csobaji Általános Iskola

Hunyadi u. 29.

Csobaj

Csobánkai Közösségi Műhely

Béke út 4.

Csobánka

Drávamenti Körzeti Közoktatási Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Xantus János utca 226

Csokonyavisonta

Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola

Kossuth L. u. 6.

Csolnok

Esztergály Mihály Általános Iskola

Irtvány utca 46.

Csomád

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Szechenyi út 29

Csongrád

Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Fő u. 24.

Csonkahegyhát

Csopaki Református Általános Iskola

Kossuth u. 106.

Csopak

Mátyás Király Általános Iskola és Községi Könyvtár

Fő tér 1.

Csór

Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Árpád u. 2.

Csorna

Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó

Erzsébet királyné u. 64.

Csorna

Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

István király u. 34.

Csorvás

Közös Fenntartású Általános Iskolai Gondnokság Csót-Béb-Nagygyimót-Nagydém-Bakonyszentiván

Rákóczi u. 29.

Csót

Közösfenntartású Általános Iskolák, Óvodák és Könyvtár Szervezete

Rákóczi u. 195.

Csögle

Bocskai István Általános Iskola és Óvoda

Alkotmány u. 2.

Csökmő

Csökölyi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Petőfi u. 101.

Csököly

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Major út 7-9.

Csömör

Csurgói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó

Kossuth u. 3.

Csurgó

Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola

Iskola u. 1.

Dabas

Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Rákóczi Ferenc utca 2.

Dabas

Gyóni Géza Általános Iskola

Szőlő u. 2.

Dabas

Széchenyi István Általános Iskola

Szent Imre tér 1.

Dány

Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bem tér 3.

Darnózseli

Forrás Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár Dávod

Dózsa György u. 66.

Dávod

Debreceni Dózsa György Általános Iskola

Dózsa Gy. u. 2.

Debrecen

Debreceni Benedek Elek Általános Iskola

Bocskai tér 1.

Debrecen

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

Budai Ézsaiás u. 2.

Debrecen

Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola

Böszörményi u. 150.

Debrecen

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

Széchenyi u. 60.

Debrecen

Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola

Komáromi Csipkés György tér 9.

Debrecen

Debreceni Bocskai István Általános Iskola

Munkácsy u. 4.

Debrecen

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai J. u. 29.

Debrecen

Epreskerti Általános Iskola

Epreskert u. 80.

Debrecen

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Angyalföld tér 4.

Debrecen

Debreceni Hunyadi János Általános Iskola

Zákány u. 5.

Debrecen

Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola

Gönczy P. u. 1-3.

Debrecen

Lilla Téri Általános Iskola Lilla Téri Elementary School

Vág u. 9.

Debrecen

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája

Kossuth u. 33.

Debrecen

Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája

Hajó u. 18-20.

Debrecen

Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma

Mezőgazdász u.1.

Debrecen

Csapókerti Általános Iskola

Jánosi u. 86.

Debrecen

Fazekas Mihály Általános Iskola

Vásáry István u. 10.

Debrecen

József Attila Általános Iskola

Monostorpályi u. 63.

Debrecen

Hatvani István Általános Iskola

Kardos u. 24.

Debrecen

Kinizsi Pál Általános Iskola

Kuruc u. 32-42.

Debrecen

Nagysándor József Általános Iskola

Pósa u. 1.

Debrecen

Petőfi Sándor Általános Iskola

Szabó K. u. 3-5.

Debrecen

Szoboszlói Úti Általános Iskola

Szoboszlói út 3.

Debrecen

Ibolya Utcai Általános Iskola

Ibolya u. 3.

Debrecen

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Sinay M. u. 6.

Debrecen

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Margit tér 19.

Debrecen

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

Józsakert u. 9.

Debrecen

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kossuth Lajos utca 44.

Debrecen

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium

Postakert utca 7.

Debrecen

Bíborvég Általános Iskola

Haladás u. 1.

Decs

Lajos Árpád Általános Iskola

Ságvári u. 29.

Dédestapolcsány

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Dég

Köztársaság u. 33.

Dég

Hunyadi János Általános Iskola és Községi Könyvtár

Árpád u. 53.

Délegyháza

Demecseri Gimnázium, Szakközép-és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Oktatási Centrum

Szabolcs vezér u. 4.

Demecser

Általános Iskola és Napközi Otthon és Óvoda

Petőfi 40.

Dencsháza

Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szováti u. 2.

Derecske

Petőfi Sándor Általános Iskola

Árpád u. 3.

Detk

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vörösmarty utca 6-8.

Dévaványa

Gárdonyi Géza Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Várkert 1.

Devecser

Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi G. u. 14.

Diósd

Szentgyörgyi István Általános Iskola

Kossuth u. 21.

Diósjenő

Dobozi Általános Iskola

Kossuth tér 15.

Doboz

Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Petőfi utca 2-4.

Domaszék

Balsaráti Vitus János Általános Iskola

Aradi u. 9-11.

Dombegyház

József Attila Általános Művelődési Központ (Dombóvár, Attala, Dalmand Önkormányzatok Társulásaként Működő Intézmény)

Fő u. 42-44.

Dombóvár

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Hunyadi tér 23.

Dombóvár

Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kossuth u. 36-40.

Dombrád

Domoszlói Általános Művelődési Központ

Deák tér

Domoszló

Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola

Borbála Ltp. 8.

Dorog

Ölbey Irén Általános Iskola

Osváth tér 6.

Döge

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Széchenyi u. 9.

Dömsöd

Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola

Köztársaság tér 5.

Drávaszabolcs

Drávasztárai Általános Iskola

Zrínyi u. 64.

Drávasztára

Drégelypalánki Szondi György Általános Iskola

Fő u. 7.

Drégelypalánk

Dunaalmási Csokonai Általános Iskola

Csokonai u. 22.

Dunaalmás

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Hegyalja u. 9-11.

Dunabogdány

Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Iskola u. 1.

Dunaegyháza

Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium

Templom utca 9.

Dunaföldvár

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Rákóczi utca 28-32.

Dunaharaszti

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Eötvös Károly u. 52.

Dunaharaszti

Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola

Földvári L. utca 15.

Dunaharaszti

Dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskola

Radnóti Miklós utca 29.

Dunakeszi

Bárdos Lajos Általános Iskola

Iskola sétány 18.

Dunakeszi

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Garas u. 26.

Dunakeszi

Dunakeszi Oktatási Központ

Táncsics utca 4.

Dunakeszi

Dr. Batthyány- Strattmann László Általános Iskola

Kossuth u. 92.

Dunakiliti

Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája

Kalocsai út 2.

Dunapataj

Dunaszegi Körzeti Általános Iskola

Ifjúság u. 1.

Dunaszeg

Csapó Vilmos Óvoda és Általános Iskola

Várdomb u. 26/1.

Dunaszentgyörgy

Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola

Bartók Béla tér 2-4.

Dunaújváros

Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola

Római krt. 2.

Dunaújváros

Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Fáy András u. 14.

Dunaújváros

Dózsa György Általános Iskola

Köztársaság u. 14.

Dunaújváros

Móricz Zsigmond Általános Iskola

Úttörő u. 1-3.

Dunaújváros

Vasvári Pál Általános Iskola

Petőfi liget 1-2.

Dunaújváros

Arany János Általános Iskola

Március 15. tér 5-6.

Dunaújváros

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Árpád u. 12.

Dunavarsány

Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

Fő u. 39.

Dunavecse

Petőfi Sándor Általános Iskola

Zrínyi u. 6.

Dunavecse

Dusnok-Fajsz Általános Iskola

Köztársaság u. 20-22.

Dusnok

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI

Széchenyi tér 5.

Ebes

Általános Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása

Kossuth u. 41.

Écs

Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola

Szabadság u. 141.

Ecséd

II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola

Béke u. 45.

Ecseg

Laky Ilonka Általános Iskola

Rákóczi u. 1-3.

Ecser

Borsodi Általános Iskola

Borsodi út 150.

Edelény

Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium

Pásztorvölgy u. 25.

Eger

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola

Kodály Zoltán u. 5.

Eger

Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon

Klapka u. 10.

Eger

Lenkey János Általános Iskola

Markhot Ferenc u. 6.

Eger

Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

Iskola u. 3.

Eger

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Malomárok utca 1.

Eger

Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon

Szalapart u. 81.

Eger

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Eszterházy tér 1.

Eger

Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Petőfi út 6.

Egercsehi

Egervári László Általános Iskolaés Napköziotthonos Óvoda

József A. u. 3.

Egervár

Egyeki Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási, Közgyűjteményi és Közművelődési Intézmény

Fő u. 1.sz

Egyek

Simonyi Károly Általános Iskola és Óvoda Egyházasfalu-Répceszemere

Fő utca 76-78.

Egyházasfalu

Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola

Kossuth Lajos u. 75.

Egyházasharaszti

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth u. 86.

Egyházasrádóc

Román Általános Iskola

Lökösházi u. 3.

Elek

Dr. Mester György Általános Iskola

Lökösházi út 17-19.

Elek

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Kossuth u. 58-64.

Emőd

Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Táncsics u. 4.

Encs

Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola

Fő u. 68.

Encsencs

Általános Iskola és Óvoda

Béke út 4-6.

Endrefalva

Általános Iskola

Petőfi u. 24.

Enese

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Kossuth Lajos u. 55.

Enying

Eperjeskei Arany János Általános Iskola

Kossuth u. 6O.

Eperjeske

Epöli Széchenyi István Általános Iskola

Hősök tere 5.

Epöl

Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szent I. u. 8-10.

Ercsi

Érdligeti Általános Iskola

Diósdi u. 95-99. , Túr utca 5-7.

Érd

Bolyai János Általános Iskola

Erzsébet u. 24-32.

Érd

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola

Fácán köz

Érd

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

Gárdonyi Géza u. 1/b.

Érd

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Bajcsy Zs. u. 19-21.

Érd

Teleki Sámuel Általános Iskola

Törökbálinti u. 1.

Érd

Móra Ferenc Általános Iskola

Holló tér 1.

Érd

Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola

Fő tér 6.

Erdőkertes

Wilczek Frigyes Általános Iskola

Petőfi u. 36.

Erdőkürt

Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános iskola

Fő u. 111.

Erdőtelek

Erk Általános Iskola

Fő tér 4

Erk

Petőfi Sándor Általános Iskola

Eötvös u. 1.

Érsekvadkert

Esztár-Kismarja Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Petőfi utca 4/b

Esztár

Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Esztergom

Dobogókői u. 29.

Esztergom

Arany János Általános Iskola, Esztergom

Wesselényi u 40-42

Esztergom

Babits Mihály Általános Iskola, Esztergom

Sugár út 24.

Esztergom

NEFMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola

Budai Nagy Antal u. 28.

Esztergom

Etesi Általános Iskola és Litkei Tagintézménye

Iskola u. 5.

Etes

Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Magyar u. 2.

Etyek

Általános Művelődési Központ

Kossuth Lajos u. 47.

Fábiánháza

Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Úttörő tér 3.

Fábiánsebestyén

Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola

Váci u. 1.

Fadd

Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád

Győri út 27.

Farád

Farkaslyuki Általános Iskola

Esze T. u. 9.

Farkaslyuk

Farmos Község Általános Iskola

Szelei u. 6.

Farmos

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Felszabadulás u. 165.

Fegyvernek

Bárdos Lajos Általános Művelődési Központ, Óvoda, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bajcsy-Zsilinszky u. 15.

Fehérgyarmat

Endresz György Általános Iskola

Fő u. 140.

Felcsút

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

Petőfi u. 29.

Felsőcsatár

Nyárády András Általános Iskola

Petőfi u. 15.

Felsőnyárád

Herman Ottó Általános Iskola

Iskola u. 20.

Felsőpakony

Bácskai Általános Művelődési Központ

Szt.István u.19.

Felsőszentiván

Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Kossuth u. 1-3.

Felsőszentmárton

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda

Templom út 10/1.

Felsőszölnök

Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fő út 157.

Felsőtárkány

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Rákóczi tér 1.

Felsővadász

Felsőzsolcai Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény (FKIKI)

Sport u. 2.

Felsőzsolca

Fényeslitke Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda

Iskola u. 1.

Fényeslitke

Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd

Madách sétány 2.

Fertőd

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Fő u. 236/a

Fertőrákos

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós

Szt. István u. 42.

Fertőszentmiklós

Széchényi Ferenc Általános Iskola

Soproni u. 1.

Fertőszéplak

Foktő és Bátya Általános Iskolája és Óvodája

Fő u. 75.

Foktő

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Fő u. 8.

Fonyód

Üllés és Forráskút Községek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje

Jókai Mór utca 32.

Forráskút

Általános Művelődési Központ

Fő u. 131.

Forró

Fóti Fáy András Általános Iskola

Vásár tér 1.

Fót

Garay János Általános Iskola

Arany János u. 20-26.

Fót

Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Március 15. u. 40.

Fót

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Zárda u. 18-20.

Földeák

Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ

Karácsony Sándor tér 6.

Földes

Bessenyei György Általános Iskola

Petőfi u. 7.

Furta

Általános Iskola

Petőfi u. 12.

Füle

Fülöpi Általános Iskola

Kossuth u. 30.

Fülöp

Városi Intézményi Központ Füzesabony, Gimnázium, Szakközépiskola,Diákotthon,Általános Iskola,Óvoda és Bölcsőde,Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,Családsegítő Szolgálat és Könyvtár

Ifjúság út 17.

Füzesabony

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Széchenyi 2.

Füzesgyarmat

Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola

Iskola u.4.

Gádoros

Galamboki Általános Iskola

Petőfi u. 2.

Galambok

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Széchenyi u. 1.

Galgahévíz

Galgamácsai Fekete István Általános Iskola

Iskola u. 3.

Galgamácsa

Gamási Általános Iskola

Fő u. 94.

Gamás

Gara-Bácsszentgyörgy Általános Művelődési Központ

Páncsics M.u.3-5.

Gara

Chernel István Általános Iskola és Gimnázium

Agárd, Iskola u. 2.

Gárdony

Rakovszky Sámuel Általános és Művészeti Iskola

Petőfi u. 1.

Gávavencsellő

Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Kossuth u. 7-11.

Géberjén

Dr. Papp Simon Általános Művelődési Központ

Varga G. u. 1.

Gellénháza

Gelsei Weöres Sándor Általános Iskola

Kossuth u. 74.

Gelse

Gróf Apponyi Albert Általános Iskola

Dózsa u. 2/a.

Gencsapáti

Gérce Általános Iskola

Kossuth u. 221.

Gérce

Általános Iskola

Honvéd u. 16.

Gersekarát

Geszti Arany János Általános Iskola

Kossuth utca 66.

Geszt

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola

Posta u. 3.

Gesztely

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Petőfi u. 8.

Geszteréd

Dőry Ferenc Körzeti Általános Iskola

Rákóczi u. 6.

Girincs

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda,Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskol, Kollégium és Egységes Módszertani Intézmény

Rákóczi u. 1.

Girincs

Fekete István Általános Iskola Gógánfa-Ukk-Dabronc

Kisfaludy u. 2.

Gógánfa

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ifjúság u. 1-3.

Göd

Huzella Tivadar Általános Iskola

Petőfi S. u. 48.

Göd

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola

Légszesz út 10.

Gödöllő

Erkel Ferenc Általános Iskola

Szabadság tér 18.

Gödöllő

Gödöllői Damjanich János Általános Iskola

Batthyány u. 32.

Gödöllő

Petőfi Sándor Általános Iskola

Munkácsy M. u. 1.

Gödöllő

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Dobó Katica u. 2.

Gödöllő

Gödrei Körzeti Általános Iskola

Árpád u. 13.

Gödre

Károlyi Gáspár Általános Iskola

Károlyi G. u. 31.

Gönc

Széchenyi István Általános Iskola

Kossuth L. u. 65.

Gönyű

Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola

Széchenyi u. 9.

Görbeháza

Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 42.

Görgeteg

Gyáli Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre u. 20.

Gyál

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola

Kossuth Lajos utca 48-52

Gyál

Bartók Béla Általános Iskola

Bartók Béla u. 75.

Gyál

Kossuth Lajos Általános Iskola Gyarmat

Kossuth u. 46.

Gyarmat

Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kossuth u. 91.

Gyenesdiás

Gyermelyi Általános Iskola

Iskola u. 10-12.

Gyermely

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Diákotthon Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya

Népliget u. 2.

Gyomaendrőd

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

Fő u. 181.

Gyomaendrőd

HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Rákóczi u. 5.

Gyömöre

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kézségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI

Üllői u. 26. (Teleki kastély)

Gyömrő

Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény

Szabadság tér 2/B.

Gyömrő

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Bajcsy-Zsilinszky u. 79-81.

Gyömrő

Fekete István Általános Iskola és Szakiskola

Kossuth Ferenc u. 5-7.

Gyömrő

Gyöngyösi Arany János Általános Iskola

Jeruzsálem utca 1.

Gyöngyös

Felsővárosi Általános Iskola

Martinovics u. 2.

Gyöngyös

Egressy Béni Kéttannyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School

Iskola u. 1.

Gyöngyös

Kálváriaparti Általános Iskola és Sportiskola

Kócsag u. 40.

Gyöngyös

Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium

Kossuth L. u. 33.

Gyöngyös

Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

Petőfi u. 67.

Gyöngyös

Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola

Kossuth L. u. 41.

Gyöngyösfalu

Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ

Széchenyi út 1.

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ

Jókai út 1.

Gyöngyösoroszi

Nekcsei Demeter Általános Iskola és Napköziotthon

Fő u. 49.

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Jókai u. 2.

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarjáni Általános Iskola

Jókai Mór tér 5.

Gyöngyöstarján

Hegyhát Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Ifjúsági ltp. 11.

Gyönk

Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

József Attila u. 4.

Győr

Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

Gárdonyi u. 2-4.

Győr

Eötvös József Általános- és Szakközépkiskola

Gyepszél u. 2.

Győr

Városközponti Tulipanos Általános Iskola

Rónay Jácint utca 4.

Győr

Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola

Kodály Z. u. 20-24.

Győr

Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola

Baross u. 49.

Győr

Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Répce u. 2.

Győr

Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola

Vágóhíd út 2-4.

Győr

Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ

Kisdobos út 1-5.

Győr

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

Szabolcska u. 5.

Győr

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon

Bárczi Gusztáv u. 2.

Győr

Györei Templom Általános Iskola

Rákóczi Ferenc u. 24.

Györe

Györkönyi Általános Iskola

Fő u. 48.

Györköny

Községi Általános Iskola

Petőfi tér 1.

Győrladamér

Fekete István Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 133c.

Győrtelek

II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ

Veres P. u. 98.

Győrújbarát

Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola Győrvár

Balogh Á. u. 14.

Győrvár

Győrzámolyi Petőfi Sándor Általános Iskola

Iskola u. 1.

Győrzámoly

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye

Ady Endre u. 19.

Gyula

Dr. Kozma Pál Általános Iskola és Életfa Óvoda Gyulaháza-Nyírtass

Petőfi S. u. 62.

Gyulaháza

Galló József Társult Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre tér 5.

Gyulaj

Zeleméry László Általános Iskola

Vákáncsos u. 43.

Hajdúböszörmény

Középkerti Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája

Rákóczi F. u. 2.

Hajdúböszörmény

Bocskai István Általános Iskola és Városi Sportiskola

Bocskai tér 11.

Hajdúböszörmény

Bethlen Gábor Általános Iskola

Tizenháromvértanú u. 1.

Hajdúböszörmény

Középkerti Általános Iskola

Erdély u. 37.

Hajdúböszörmény

Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Árpád u. 22.

Hajdúböszörmény

Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tokaji u. 5.

Hajdúdorog

Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola

Nánási u. 19.

Hajdúdorog

Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Bocskai tér 14.

Hajdúhadház

Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Szilágyi Dániel u. 2-4.

Hajdúhadház

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Óvoda u. 2-10.

Hajdúnánás

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kossuth u. 2-8.

Hajdúsámson

Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola

Arany J. u. 2.

Hajdúszoboszló

Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola

Kálvin tér 7.

Hajdúszoboszló

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola

Kölcsey 2-4.

Hajdúszoboszló

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola

Hőforrás u. 143.

Hajdúszoboszló

Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

Dózsa Gy. u. 10-12.

Hajdúszoboszló

Diószegi Lajos Általános Iskola és Községi Könyvtár Hajdúszovát

Makláry Pap Mór u. 2.

Hajdúszovát

Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda

Iskola u. 1.

Hajmáskér

Hajósi Szent Imre Általános iskola

Jókai u. 4.

Hajós

Szent Márton Általános Iskola

Kossuth u. 25-27.

Halászi

Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ

Somogyi B. u. 50-52.

Halásztelek

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Fő u. 17.

Halmaj

Arany János Általános Iskola

Kossuth Lajos u. 125-127.

Halmajugra

Hangonyi György Általános Iskola

Rákóczi Ferenc u. 136.

Hangony

Pantzer Gertrud Általános Iskola

Keresztúri u. 2.

Harka

Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alafokú Művészetoktatási Intézmény

Arany János u. 16.

Harkány

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Munkácsy M. u. 2.

Harsány

Ráday Pál Általános Művelődési Központ

Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Harta

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola

Géza fejedelem utca 2.

Hatvan

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola

Szabadság u. 13.

Hatvan

Hatvani Szent István Általános Iskola

Bajcsy-Zsilinszky út 8.

Hatvan

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth tér 1.

Hatvan

Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

Ratkó J. u. 10.

Hatvan

Lőrincze Lajos Általános Iskola

Rákóczi u. 13.

Hegyeshalom

Fertő-táj Általános Iskola Hegykő

Iskola u. 7-9.

Hegykő

Héhalmi Általános Iskola

Hősök tere 2.

Héhalom

Zrínyi Ilona Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Fő u. 15.

Hejőbába

Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola

Petőfi u. 111.

Hejőkeresztúr

Hejőpapi Általános Iskola

Templom u. 2.

Hejőpapi

Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Csokonai u. 2.

Hencida

Herceghalmi Általános Iskola

Gesztenyés u. 15.

Herceghalom

Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Kossuth u. 2.

Hercegkút

Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon

Vöröshadsereg u. 17.

Hercegszántó

Herédi Általános Iskola

Iskola u. 4.

Heréd

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Iskola u. 8.

Herend

Hernád-Pusztavacs Általános Iskola

Fő u. 150.

Hernád

Mátyás Király Általános Iskola

Petőfi u. 14.

Hernádkak

Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Petőfi u. 85.

Hernádnémeti

Körzeti Általános Iskola

Petőfi u. 14.

Hernádvécse

Somssich Imre Általános Iskola

Vikár Béla u. 1.

Hetes

Hetvehelyi Általános Iskola

Rákóczi u. 30.

Hetvehely

Benedek Elek Általános Iskola és Szakiskola

Fő u. 94-96.

Heves

Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Fő u. 16.

Heves

Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény

Kossuth u. 2.

Hévíz

Petőfi Sándor Általános Iskola

Ady E. u. 143.

Hévízgyörk

Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 31.

Hidas

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Iskola u. 1.

Hidasnémeti

Himesházi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Radnóti lakótelep 74

Himesháza

HODÁSZI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 1-3.

Hodász

Varga Tamás Általános Iskola és Óvoda

Holló u. 36.

Hódmezővásárhely

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kutasi út 34-36.

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

Ormos Ede u. 18.

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda

Szent István tér 2.

Hódmezővásárhely

Szent István Általános Iskola és Óvoda

Szent István u.75.

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda

KLauzál u. 63.

Hódmezővásárhely

Hollókői Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

József Attila u. 1.

Hollókő

I. István Általános Iskola és Óvoda

Táncsics u. 2-4.

Homokszentgyörgy

Batthyány József Általános Iskola

Bajcsy Zs. u. 23.

Hort

Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó

József A. u. 1.

Hortobágy

Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Verseny u. 9.

Hosszúhetény

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola

Szabadság tér 30.

Hosszúpályi

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Lehel u. 59.sz.

Ibrány

Igali Batthyány Károly Általános és Speciális Szakiskola

Farkas János u. 2.

Igal

Körzeti Általános Iskola és Óvoda

Hársfa u. 3.

Iharosberény

Ikervári Általános Művelődési Központ

Kossuth Lajos utca 2-4.

Ikervár

Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationaltätenschule

Iskola tér 22.

Iklad

Arany János Általános Iskola

Rákóczi u. 10.

Ináncs

Tolnay Lajos Általános Iskola

Tolnay Lajos u. 1.

Inárcs

Inkei Bethlen István Általános Iskola

Szabadság park 1.

Inke

Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zs. u. 8.

Iregszemcse

Isaszegi Damjanich János Általános Iskola

Madách u. 1.

Isaszeg

Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kossuth u. 85.

Isaszeg

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Kastély u. 8.

Iszkaszentgyörgy

Iváni Általános Iskola

Ady E. u. 2.

Iván

Általános Művelődési Központ

Fő utca 61.

Iváncsa

Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskokla és Alapfokú Művészeti Iskola

Kossuth Lajos u. 39.

Izsák

Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

Szabadnép u. 29.

Ják

Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Iskola

Kun utca 2.

Jakabszállás

Móricz Zsigmond Általános Iskola

Kossuth u. 7.

Jánkmajtis

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Béke tér 11.

Jánoshalma

Körzeti Általános Iskola

Iparos u. 10.

Jánossomorja

Járdánházi IV. Béla Általános Iskola

IV. Béla u. 131.

Járdánháza

Jármi-Papos-Őr Általános Iskola

Petőfi u. 18.

Jármi

Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Rákóczi u. 1.

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Damjanich út 2.

Jászapáti

Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola

Köztársaság tér 15.

Jászárokszállás

Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Rákóczi út 53.

Jászberény

Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Hatvani u. 2.

Jászberény

Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

Jászberény

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Szabadság u. 32.

Jászfényszaru

Gróf Széchenyi Isván Általános Iskola

Fő u. 46.

Jászkarajenő

Csete Balázs Általános Iskola

Petőfi u. 1.

Jászkisér

Móra Ferenc Általános Iskola

Baross u. 2.

Jászladány

Kunráth Sándor Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Mártírok u. 23.

Jászszentandrás

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola

Rákóczi u. 25/A.

Jászszentlászló

Fáy András Általános Iskola

Iskola u. 2-4.

Jobbágyi

Általános Művelődési Központ

Kossuth u. 2.

Kaba

Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Fő u. 1.

Kadarkút

Általános Iskola

Hősök Tere 7.

Kakucs

Káli Általános Művelődési Központ

Rózsa u. 8.

Kál

II Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Szent István király utca 10.

Kálló

Kállay Miklós Általános Iskola

Kölcsey u. 2.

Kállósemjén

Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola

Nyíregyházi út 30.

Kálmánháza

Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Tompa M. u. 10-14.

Kalocsa

Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola

Szent István Király út 16-22.

Kalocsa

Kalocsai - Dunaszentbenedeki-Homokmégyi-Öregcsertői-Szakmári-Újteleki- Uszódi Általános Iskola

Szent István király út 12-14.

Kalocsa

Kálozi Szent István Általános Iskola

Szent István tér 9.

Káloz

Móra Ferenc Általános Művelődési Központ

Kossuth Lajos u. 6.

Kántorjánosi

Kányai Általános Iskola

Fő u. 189.

Kánya

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi u. 29.

Kápolnásnyék

Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Hunyadi u. 9.

Kaposmérő

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés - Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Bárczi Gusztáv u. 2.

Kaposvár

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Somssich Pál u. 8.

Kaposvár

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Béke u. 75.

Kaposvár

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

Fő u. 44.

Kaposvár

Közös Fenntartású és Közös Igazgatású Pusztai Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Kossuth u. 85.

Káptalanfa

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

Kossuth L u. 9- 11.

Kapuvár

Karácsondi Gönczy Pál Általános Iskola KLIK 093024

Szent István út 40.

Karácsond

Platthy József Általános Művelődési Központ

Diák út 2.

Karancskeszi

Mocsáry Antal Körzeti Általános és Művészeti Iskola

Rákóczi u. 70.

Karancslapujtő

I. István Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Kossuth u. 27.

Karancsság

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szabó József utca 1.

Karcag

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium

Varró u. 8.

Karcag

Karcsai Általános Művelődési Központ

Szabadság u. 7-13.

Karcsa

Könyves Kálmán Általános Iskola

Iskola tér 1.

Kartal

Mátyás Király Általános Iskola

Szent Gellért tér 2.

Kaszaper

Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szabadság u. 3.

Kazár

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolája

Mikszáth Kálmán utca 2.

Kazincbarcika

Pollack Mihály Általános Iskola

Pollack M. u. 29.

Kazincbarcika

Fogarasi János Általános Iskola

Fő út 79.

Kázsmárk

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Lunkányi János u. 10.

Kecskemét

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Mátyás király körút 46.

Kecskemét

Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI

Dózsa György u. 22.

Kecskemét

Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda

Erdei Ferenc tér 1-3.

Kecskemét

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Katona József tér 14.

Kecskemét

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet

Nyíri út 30

Kecskemét

Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház

Alkony u. 11.

Kecskemét

Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda

Kvarc u. 2.

Kecskemét

Petőfi Sándor Általános, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Óvoda

Rákóczi u. 2.

Kék

Arany János Általános Iskola

Fő u. 87.

Kékcse

Farkas László Általános Iskola Kelebia

Ady Endre u. 110.

Kelebia

Arany János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Móricz Zs. u. 47.

Kemecse

Kemenesmagasi Általános Iskola

Berzsenyi tér 3.

Kemenesmagasi

Munkácsy Albert Általános Iskola

Vértanuk u. 1.

Kémes

Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

Szent István u. 36.

Kenderes

Kenézlői Általános Iskola

Kárpát u. 1-3.

Kenézlő

Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth u. 100.

Kengyel

Magyary Károly Általános Iskola

Bereksori u. 2.

Kerecsend

Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szent István tér 6.

Kerekegyháza

Kistérségi Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda Kerékteleki

Fő utca 60

Kerékteleki

Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat

Vörösmarty út 2.

Kerepes

Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 6.

Kerta

Általános Iskola és Óvoda

Szabadság u. 13-15.

Kesznyéten

Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Zöldmező u. 2.

Keszthely

Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ

Fodor u. 43.

Keszthely

Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor u. 11.

Kétegyháza

Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

Úttörő u. 89.

Kétegyháza

Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Magyari u. 30.

Kéthely

Kimle, Ásványráró Közoktatási Intézménye

Fő út 102.

Kimle

Kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Tisza út 8.

Kisar

Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Arany J. u. 20.

Kisbajcs

Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye

Vásártér 1.

Kisbér

Kisgyőri Általános Iskola

Dózsa Gy. u. 26.

Kisgyőr

Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola

Széchenyi u. 42.

Kisköre

KT Bem József Általános Iskola

Vasvári Pál u. 2.

Kiskőrös

Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Integrált Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Hrúz Mária u. 2/1.

Kiskőrös

Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola

Darvas József tér 10.

Kiskunfélegyháza

Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Batthyány u. 12-16.

Kiskunfélegyháza

Kiskunfélegyházi Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szent Imre herceg u. 1-3.

Kiskunfélegyháza

Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola

Deák Ferenc u.14.

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola

Fazekas Mihály u. 1.

Kiskunhalas

Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola

Szabadság tér 6.

Kiskunhalas

Kiskunhalasi Általános Iskola

Köztársaság utca 17.

Kiskunhalas

Szüts József Általános Iskola

Köztársaság u. 9.

Kiskunhalas

Kertvárosi Általános Iskola

Nyirfa u. 23.

Kiskunhalas

Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI

Munkácsy tér 1.

Kiskunlacháza

Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Fő u. 69-71.

Kiskunmajsa

Kislángi Tamási Áron Általános Iskola

Fő utca 75

Kisláng

Dr. Jósa István Általános Iskola

Kállói u. 6-8.

Kisléta

Vilcsek Gyula Általános Iskola és Kis Morgó Óvoda Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

Liget utca 37.

Kismaros

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda

Petőfi S. u. 34.

Kisnána

Kisszállási Sallai István Általános Iskola

Iskola u. 20-22.

Kisszállás

Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Ifjúság tér 3.

Kistarcsa

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Középiskolája, Kollégiuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata és Bölcsődéje

Ifjúság tér 3.

Kistelek

Általános Művelődési Központ Kistokaj

Szabó Lőrinc u. 51

Kistokaj

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Bajcsy-Zsilinszky u. 37.

Kisújszállás

Móricz Zsigmoind Református Kollégium, Gimnázium és Szakközépiskola Arany János Általános Iskola tagintézményey

Kálvin u. 3.

Kisújszállás

Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon

Rákóczi út 1.

Kisújszállás

Somogyi Rezső Általános Iskola

Szent László u. 35.

Kisvárda

Teichmann Vilmos Általános Iskola

Tordai u. 17.

Kisvárda

Vári Emil Társulási Általános Iskola

Mártirok u. 5.

Kisvárda

Kiszombori Dózsa György Általános Iskola

Óbébai u. 6.

Kiszombor

Vincze Imre Református Általános Iskola

Szabadság tér 6.

Kocs

Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Kossuth L. u. 14.

Kocsér

Jókai Mór Általános Iskola

Jókai u. 14.

Kocsord

Kossuth Lajos Általános Iskola

Dózsa György út 3.

Kóka

Táncsics Mihály Általános Iskola és Könyvtár

Kossuth Lajos u. 22.

Kolontár

Barsi Dénes Általános Iskola

Fő u. 10-18.

Komádi

Feszty Árpád Általános Iskola

Csillag ltp. 16.

Komárom

Szőnyi Bozsik József Általános Iskola

Magtár u. 2.

Komárom

Petőfi Sándor Általános Iskola

Szabadság tér 2.

Komárom

Dózsa György Általános Iskola

Koppányvezér u. 77-79.

Komárom

Kenderföld-Somági Általános Iskola

Gagarin u. 4.

Komló

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Alkotmány utca 2./b

Komló

Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Tompa Mihály u. 14.

Komló

Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola

Templom tér 2.

Komló

Komló Város Önkormányzat "Szilvási Nevelési-Oktatási Központ" Óvoda és Általános Iskola

Függetlenség u. 32.

Komló

Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ

Rákóczi út 27.

Komlóska

Általános Iskola Kompolt-Nagyút

Fő u. 1.

Kompolt

Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium

Iskola u. 2/6.

Kondoros

Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Béke u. 1.

Kóny

Nakovich Mihály Általános Iskola

Fő u. 23.

Kópháza

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Rákóczi u. 41.

Koroncó

Kosdi Arany János Általános Iskola

Bocskai út 1.

Kosd

István Király Baptista Általános Iskola

Szent István u. 5.

Kótaj

Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ

Alkotmány tér 53.

Kozármisleny

Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Arany János u. 1.

Kölcse

Béri Balogh Ádám Általános Iskola

József A. u. 1.

Kölesd

Kölkedi Általános Iskola

II. Lajos u. 30.

Kölked

Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kölcsey u. 12.

Körmend

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

Thököly u. 31.

Körmend

Somogyi Béla Általános Iskola

Thököly u. 29/a

Körmend

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Beloiannisz u. 1.

Környe

IV. Béla Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 44.

Köröm

Körösladányi Általános Művelődési Központ

Wenckheim Béla utca 6/4.

Körösladány

Köröstarcsa Község Önkormányzata Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kossuth u. 6.

Köröstarcsa

Bihar Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

Piac tér 3.

Körösszakál

Bersek József Általános Iskola

Táncsics Mihály u. 18.

Kőszeg

Béri Balog Ádám Általános Iskola

Deák Ferenc u. 6.

Kőszeg

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kiss János u. 31.

Kőszeg

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája

Rákóczi u. 2/a.

Kővágószőlős

Béres Ferenc Általános Iskola

Béke u. 12.

Krasznokvajda

Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kossuth u. 75.

Kulcs

Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és Óvoda

Petőfi Sándor u. 1.

Kunadacs

Általános Művelődési Központ

Rákóczi u. 11.

Kunágota

Kunfehértói Általános Iskola és Napközi Otthon

Úttörő tér 7.

Kunfehértó

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola

Dózsa György utca 38.

Kunhegyes

Általános Iskola

Kossuth tér 5-7.

Kunmadaras

Kunpeszéri Általános Iskola

Petőfi Sándor u. 16.

Kunpeszér

Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolája, Mosolyvár Óvoda és Bölcsődéje,Petőfi Rendezvény és Faluháza,Könyvtár-,Információs- és Közösségi Helye,Gyöngyösi Mátyás Helytörténeti Gyűjteménye,Szociális Ellátó Egysége

Kossuth utca 12.

Kunszállás

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Deák Ferenc u. 4.

Kunszentmárton

Varga Domokos Általános Művelődési Központ

Damjanich u. 7.

Kunszentmiklós

Körzeti Általános Iskola és Óvoda, Kurd

Rákóczi tér 6.

Kurd

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth u. 79.

Kurityán

Révkomáromi János Általános Iskola

Petőfi u. 82.

Kutas

Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Rákóczi F. u. 112.

Lábatlan

Gesztenyefasori Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Gesztenyefasor 4.

Lajoskomárom

Fekete István Általános Iskola és Kollégium

Szabadság tér 13.

Lajosmizse

Körzeti Általános Iskola és Szakiskola

Ady E. u. 1.

Lak

Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kiss J. u. 1.

Lakitelek

Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Dózsa u. 2-6.

Lánycsók

Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Platánfa Általános Iskolája

Móricz Zsigmond 24.

Laskod

Látrányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szabadság u. 11.

Látrány

Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola

Szent Imre herceg útja 9-13.

Leányfalu

Pilisi Általános Iskolák, Óvodák és Bölcsődék Közössége

Erzsébet út 92.

Leányvár

Lébényi Általános Művelődési Központ

Iskola köz 1.

Lébény

Legyesbényei Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Települési Könyvtár

Dózsa u. 9.

Legyesbénye

Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Csokonai u. 15.

Lengyeltóti

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Gyöngyvirág u. 2.

Lenti

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty u. 30.

Lenti

Móricz Zsigmond Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó, Egységes Pedagógiai Szolgálat, Gyermekotthon

Béke u. 71.

Lenti

Általános Művelődési Központ

Vasút u.19.

Lepsény

Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola

Nedeczky Károly utca 2.

Lesencetomaj

Létavértesi Arany János Általános Iskola

Árpád tér 10.

Létavértes

Létavértesi Irinyi János Általános Iskola

Irinyi u. 8.

Létavértes

Andrássy Gyula Általános Iskola

Bajcsy Zs. u. 2.

Letenye

Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola

Fő u. 10.

Levél

Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola

Kossuth u. 3.

Levelek

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Ifjúság u. 1.

Lippó

Litéri Református Általános Iskola

Petőfi u. 8.

Litér

Lovasberényi Általános Iskola

Kossuth u. 90.

Lovasberény

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola és Óvoda

Lakótelep 96.

Lovászi

Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 50.

Lovászpatona

Lőkösházi Általános Iskola

Alapítók u. 22.

Lőkösháza

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szabadság tér 18.

Lőrinci

Általános Iskola és Óvoda Lövő

Fő u. 183.

Lövő

Általános Iskola

Rákóczi u. 36.

Lucfalva

Ráday Gedeon Általános Iskola

Rákóczi u. 119.

Ludányhalászi

Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola

Rákóczi út 69.

Mád

Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fő u. 1.

Maglód

Hegyháti Intézményi Társulás Általános Müvelödési Központja

Szabadság u. 7

Mágocs

Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 58.

Magyarbánhegyes

Általános Iskola Magyarbóly

Damjanich u. 5.

Magyarbóly

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Rákóczi u. 66.

Magyargéc

Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola

Mikszáth u. 6.

Magyarhomorog

Magyarmecskei Általános Iskola

Petőfi u. 96.

Magyarmecske

Magyarnándori Általános Iskola és Óvoda

Iskola u. 1.

Magyarnándor

Frey János Általános Iskola

Petőfi tér. 3.

Majs

I. István Általános Iskola és Óvoda Összevont Közoktatási Intézmény

Templom tér 29.

Maklár

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet

Kálvin tér 6.

Makó

Mályi Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc utca 11.

Mályi

Mándok Általános Művelődési Központ

Szent István tér 2.

Mándok

Hársfadombi Általános Iskola

Szent István u. 4/b.

Mány

Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Széchenyi u. 60.

Marcali

Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága

Berzsenyi u. 114

Marcali

Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Kossuth tér 10.

Máriapócs

Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény Általános Iskola és Óvoda

Fő út 21.

Markaz

Maroslelei Általános Művelődési Központ Általános Iskolája

Árpád u. 2.

Maroslele

Mártélyi Általános Iskola

Fő u.47.

Mártély

József Attila Általános Iskola

Május 1 út 2.

Martfű

Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Bajcsy-Zsilinszky E. u. 32.

Martonvásár

Beethoven Általános Iskola

Beethoven tér 1.

Martonvásár

Képes Géza Általános Iskola

Szokolay Örs u. 2-4

Mátészalka

Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Móricz Zsigmond u. 96-98.

Mátészalka

Mátraderecskei Általános Iskola

Kossuth L. u. 2.

Mátraderecske

Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda

Rákóczi u. 14.

Mátraszentimre

Általános Művelődési Központ

Fő u. 17.

Mátyásdomb

Liszt Ferenc Általános Művelődési Központ

Liszt F. u. 75.

Mecseknádasd

Schéner Mihály Általános Iskola

Luther u. 7.

Medgyesegyháza

Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola

Fő u. 24.

Megyaszó

Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Şcoala Generală Bilingvă şi Grădiniţă

Kossuth u. 82.

Méhkerék

Általános Iskola

Sport u. 1.

Méhtelek

Szvetnik Joachim Általános Iskola

Rákóczi u. 1-3.

Mélykút

Mende-Úri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Forrás köz 1.

Mende

Dayka Gábor Általános Iskola és Központi Konyha

Vasút út 24.

Méra

Mérk- Vállaj Általános Művelődési Központ

Béke u. 19.

Mérk

Ladi János Általános Iskola

Kossuth u. 33.

Mesztegnyő

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi út 17-19

Mezőberény

Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szent István út 35.

Mezőcsát

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

József nádor u. 13.

Mezőfalva

Mezőgyáni Általános Iskola

Arany János u. 1.

Mezőgyán

Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Béke park 1.

Mezőhegyes

Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola

Összekötő u. 28.

Mezőkeresztes

Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Kollégium

Sármezey Endre u. 63.

Mezőkovácsháza

Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Árpád u. 184.

Mezőkovácsháza

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Hősök tere 14.

Mezőkövesd

Mezőlaki Arany János Általános Iskola

Ady u. 41.

Mezőlak

Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola

Kossuth L. utca 54.

Mezőnagymihály

Weöres Sándor Általános Iskola

Fő u. 68.

Mezőörs

Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda

Szabadság u. 127.

Mezőszemere

Eötvös Károly Általános Iskola

Kossuth u. 25.

Mezőszentgyörgy

Németh László Általános Művelődési Központ

Petőfi u. 1/g

Mezőszilas

Általános Művelődési Központ Mezőtárkány-Egerfarmos

Kossuth u. 54-56.

Mezőtárkány

Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár

Rákóczi út 40.

Mezőtúr

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Kölcsey u. 7.

Mezőzombor

Mihályi Általános Iskola

Árpád u. 2.

Mihályi

Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola

Nagyváradi utca 1.

Mikepércs

Mindszenti Általános Iskola

Szabadság tér 2-3.

Mindszent

Mindszentgodisai Általános Iskola

Kossuth L. u. 75.

Mindszentgodisa

Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gesztenyés u. 25.

Miskolc

Miskolci Könyves Kálmán Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Könyves K. u. 2.

Miskolc

Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Középszer u. 3.

Miskolc

Bulgárföldi Általános Iskola

Fazola Henrik u. 2.

Miskolc

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola

Tóth Á. u. 12.

Miskolc

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeles u. 65.

Miskolc

Szabó Lőrinc Általános Iskola és Német Két Tanítási Nyelvű iskola

Vörösmarty u. 76.

Miskolc

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda

Miskolci u. 38/A.

Miskolc

Bársony-Hunyadi Általános Iskola

Bársony János u. 27/a

Miskolc

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Fazekas u. 6.

Miskolc

Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Éder Gy. u. 1.

Miskolc

10. Sz., Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Katowice u. 17.

Miskolc

II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű Iskola

Zoltán u. 5.

Miskolc

Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Szilágyi D. u. 53.

Miskolc

Avastetői Általános , Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pattantyús u. 2.

Miskolc

Komlóstetői Általános Iskola

Olvasztár u. 1.

Miskolc

Mocsai Arany János Általános Iskola

Ady Endre u. 13.

Mocsa

Szent László Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

Gödöllői u. 17.

Mogyoród

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kórház u. 1-3.

Mohács

Mohács Térségi Általános Művelődési Központ

Széchenyi tér 17.

Mohács

Monoki Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth Lajos u. 15.

Monok

Nemzetőr Általános Iskola

Nemzetőr u. 22-26.

Monor

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth L. u. 98.

Monor

Jászai Mari Általános Iskola

Jászai Mari tér 1.

Monor

Ady Úti Általános Iskola

Ady E. u. 48-52.

Monor

Monorierdei Fekete István Általános Iskola

Szabadság u. 43.

Monorierdő

Művészetek Völgye Általános Iskola

Zrínyi u. 1.

Monostorapáti

Móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola

Kodály Zoltán u. 28.

Mór

Fejér Megyei Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Vértes u. 67.

Mór

Petőfi Sándor Általános Iskola

Lovarda u. 7.

Mór

Radnóti Miklós Általános Iskola

Szent István tér 9.

Mór

Mórágyi Általános Iskola

Petőfi u. 72.

Mórágy

Móra Ferenc Általános Művelődési Központ

Barmos György tér 2.

Mórahalom

Fekete István Általános Iskola

Gorkij u. 29.

Mosonmagyaróvár

Ujhelyi Imre Általános Iskola

Ujhelyi Imre utca 69.

Mosonmagyaróvár

Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat

Szent István király u. 97.

Mosonmagyaróvár

Haller János Általános, Szakközép-és Szakiskola

Mosonvár u. 15.

Mosonmagyaróvár

Móra Ferenc Általános Iskola

Dr. Gyárfás u. 5.

Mosonmagyaróvár

Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Régi Vámház tér 6.

Mosonmagyaróvár

Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Táncsics Mihály u. 2.

Mosonszentmiklós

Mosonszolnoki Általános Iskola

Fő u. 48.

Mosonszolnok

Kalász László Általános Művelődési Központ

Bányász u. 7.

Múcsony

Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ - Obrazovni Centar Nikola Zrinjski

Kossuth u. 16

Murakeresztúr

Muraszemenyei Általános Iskola és Óvoda

Béke u. 10.

Muraszemenye

Bornemisza Géza Általános Iskola

Iskola köz 2.-4.

Nábrád

Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola

Vasúti u. 5/3.

Nádasd

Nádasdladányi Általános Művelődési Központ

Fő u. 66.

Nádasdladány

Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Fő u. 137-141.

Nádudvar

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Kossuth u. 35.

Nagyalásony

Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata

Széchenyi tér 25.

Nagyatád

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Baross Gábor u. 4.

Nagyatád

Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium

Kossuth Lajos u. 10

Nagybajom

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 66

Nagybánhegyes

Szász Endre Általános és Művészeti Iskola,

Ifjúság u. 1.

Nagyberki

Széchenyi István Általános Iskola

Iskola u. 4-6.

Nagycenk

Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda Nagycserkesz

Vasvári Pál u. 99-101.

Nagycserkesz

Általános Iskola

Fő u. 135.

Nagydobos

Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Kossuth L. u. 67.

Nagydorog

Dancs Lajos Ének-zene Tagozatos Általános- és Zeneiskola

Rózsás u. 1.

Nagyecsed

Ányos Pál Általános Iskola Nagyesztergár

Radnóti u. 41.

Nagyesztergár

Nagyfügedi Arany János Általános Iskola

Kossuth u. 9.

Nagyfüged

Csuha Antal Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola

Arany János u. 77.

Nagyhalász

Veres Péter Általános Iskola

Kossuth u. 39.

Nagyhegyes

Pápay József Általános Iskola

József A u. 34.

Nagyigmánd

Nagykállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

Szabadság tér 5-8.

Nagykálló

Kiskanizsai Általános Iskola

Bajcsy Zs. E. u. 67.

Nagykanizsa

Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola

Zrínyi M u. 38.

Nagykanizsa

Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Rózsa u. 9

Nagykanizsa

Miklósfai Általános Iskola

Iskola u. 10.

Nagykanizsa

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi u. 2.

Nagykanizsa

Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola

Csokonai u. 1.

Nagykanizsa

Rozgonyi Úti Általános Iskola

Rozgonyi u. 25.

Nagykanizsa

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin

Alkotmány u. 81.

Nagykanizsa

Általános Iskola és Óvoda

Kisfaludy u. 2.

Nagykapornak

Váci Mihály Általános Iskola

Vadász u. 1.

Nagykáta

Mátray Gábor Általános Iskola

Jászberényi u. 76.

Nagykáta

Nagykovácsi Általános Iskola

Kossuth u. 101.

Nagykovácsi

Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsa B. u. 3.

Nagykőrös

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kinizsi u. 4.

Nagykőrös

Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon

Vadas u. 2.

Nagykőrös

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Kecskeméti u. 39-41.

Nagykőrös

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

Rákóczi út 22-24.

Nagykörű

Általános Művelődési Központ

Rákóczi utca 27

Nagymágocs

II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ Nagymányok

Táncsics u. 2.

Nagymányok

Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola

Fehérhegy u. 2.

Nagymaros

Börzsöny Általános Iskola

Szentháromság tér 13.

Nagyoroszi

Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola

Rétszentmiklósi u. 2/C.

Nagyrábé

Körzeti Általános Iskola Nagyrécse

Haladás u. 4.

Nagyrécse

Szent Imre Általános Iskola, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Fő u. 10-12.

Nagyréde

Nagyrozvágyi Általános Művelődési Központ

Zrínyi u. 3.

Nagyrozvágy

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Toldi u. 7.

Nagyszekeres

Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda Nagyszénás

Táncsics u. 24/1

Nagyszénás

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Árpád u. 11/a.

Nagyszentjános

Blaskovits Oszkár Általános Iskola

Múzeumkert u. 2-4.

Nagytarcsa

Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Nagyvarsányi Tagintézménye

Kossuth u. 12/16.

Nagyvarsány

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Iskola u. 1.

Nagyvázsony

Kossuth Lajos Általános Iskola

Fő u. 16.

Nagyvenyim

Jósika Miklós Általános Iskola

Kossuth u. 59.

Napkor

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Iskola u. 1.

Naszály

Keresztury Dezső Általános Iskola és Szakközépiskola

József Attila u. 72.

Nemesgulács

Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola

Petőfi u. 42.

Nemesnádudvar

Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda

Szabadság tér 12.

Nemesszalók

Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Kossuth Lajos u. 22.

Nemesvámos

Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Petőfi S. u. 10.

Neszmély

Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda

Szondi Gy. u. 99.

Nézsa

Általános Iskola és Óvoda

Vasút sor 9.

Nógrád

József Attila Általános Iskola és Óvoda

Kossuth út 36

Nógrádkövesd

Fekete István Általános Iskola és Szakmunkásképző Szakiskola

Hunyadi u. 2.

Nógrádsáp

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Noszlop

Sport tér 1.

Noszlop

Figedy János Általános Iskola,Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kossuth L. u. 12.

Noszvaj

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Béke tér 4.

Novajidrány

Nőtincsi Általános Iskola

Barátság u. 2.

Nőtincs

Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Nyáry Pál u. 20.

Nyáregyháza

Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth u. 54/B.

Nyékládháza

Kernstok Károly Általános Iskola

Felszabadulás tér 1.

Nyergesújfalu

Ábrányi Emil Általános Iskola

Iskola u. 8.

Nyírábrány

Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsődéje

Szabadság u. 1.

Nyirád

Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola

Jókai u. 2.

Nyíradony

Báthory István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

Ifjúság u. 2.

Nyírbátor

Nyírbátori Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Bölcsőde. Hungarian-English Bilingual Elementary School, Art Institution and Day Nursery

Zrínyi u. 42

Nyírbátor

Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat

Debreceni u. 67.

Nyírbátor

Nyírbélteki Szent László Általános Iskola

Kossuth u. 1-3.

Nyírbéltek

Vántus István Általános Művelődési Központ és Könyvtár

Hunyadi u. 1.

Nyírbogát

Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Fő út 3.

Nyírbogdány

Benedek Elek Általános Iskola

Hunyadi u. 25.

Nyírcsaholy

Nyírcsászári-Bátorliget-Terem Községek Közös Általános Iskola és Óvoda

Kossuth út 19-21

Nyírcsászári

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola

Epreskert u. 10.

Nyíregyháza

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szarvas u. 10-12.

Nyíregyháza

Kodály Zoltán Általános Iskola

Vay Ádám krt. 18.

Nyíregyháza

Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Erdő sor 7.

Nyíregyháza

Móricz Zsigmond Általános Iskola

Virág u. 65.

Nyíregyháza

Móra Ferenc Általános Iskola

Fazekas J. tér 8.

Nyíregyháza

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Ungvár sétány 22.

Nyíregyháza

Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Ungvár sétány 12.

Nyíregyháza

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Báthory u. 30.

Nyíregyháza

Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Petőfi u. 4.

Nyírgelse

Nyírgyulaji Kossuth Lajos Általános Iskola

Bajcsy-Zs. u. 8-10.

Nyírgyulaj

Váci Mihály Általános Iskola, Óvoda

Fő u. 67.

Nyírkarász

Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Hodászi u. 3.

Nyírkáta

Általános Iskola

Debreceni u. 2.

Nyírlugos

Patay István Általános Iskola

Honvéd u. 36.

Nyírmada

Nyírmártonfalvai Általános Iskola

Iskola tér 1.

Nyírmártonfalva

Nyírmeggyes-Tiborszállás Közös Fenntartású Általános Művelődési Központ

Petőfi u. 6.

Nyírmeggyes

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Zrínyi utca 11-13.

Nyírmihálydi

Általános Iskola

Rákóczi u. 88.

Nyírparasznya

Színi Károly Általános Művelődési Központ

Vasvári P. u. 32.

Nyírpazony

Nyírpilis Község Általános Iskola - Óvoda, Községi és Általános Iskolai Könyvtár

Károlyi u. 30.

Nyírpilis

Nyírteleki Általános Művelődési Központ

Iskola u. 2.

Nyírtelek

Bónis Sámuel Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szabadság u. 51.

Nyírtét

Móra Ferenc Általános Művelődési Központ

Arany János u. 19.

Nyírtura

Pilinszky János Általános Iskola

Jókai u. 21.

Nyúl

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola

Bajcsy Zs. u. 52.

Ócsa

Ófehértói Általános Iskola

Szent István utca 8.

Ófehértó

Okányi Általános Iskola

Kossuth ut 5-9.

Okány

Általános Iskola

Ady E. u. 7.

Olasz

Hegyalja Általános Iskola

Petőfi Sándor út 24.

Olaszliszka

Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Görgey A. u. 2.

Onga

Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Nyéki út 4.

Ónod

Ópályi Jókai Mór Általános Iskola

Rajk László út 18.

Ópályi

Ágasegyháza-Orgovány Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulás Általános Művelődési Központ

Táncsics Mihály u. 3.

Orgovány

Körzeti Általános Iskola és Óvoda

Fő u. 2.

Ormosbánya

Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Kossuth tér 1.

Orosháza

Orosháza Városi Önkormányzat - Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Táncsics u. 2-4.

Orosháza

Oroszlányi József Attila Általános Iskola

Táncsics Mihály utca 42.

Oroszlány

KEM Gyermekvédelmi Központ, TEGYESZ és Általános Iskola

Rákóczi u. 53.

Oroszlány

Ságvári Endre Általános Iskola

Ságvári Köz 1-3.

Oroszlány

Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,Általános Iskola,Előkészítő Speciális Szakiskola,Kollégium és Nevelési Tanácsadó

Eszterházy u. 102.

Oroszlány

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola

Március 15. tér 3.

Ostffyasszonyfa

Bolyky Tamás Általános Iskola

Bolyki Tamás út. 42.

Ózd

Újváros Téri Általános Iskola

Újváros tér 1.

Ózd

Árpád Vezér Általános Művelődési Központ

Árpád vezér út 13

Ózd

Csépány-Somsály Általános Művelődési Központ

Csépányi u. 117.

Ózd

Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda

Gál-Völgye u. 4.

Ózd

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Petőfi u. 18-20.

Ózd

Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ

Mekcsey István u. 205.

Ózd

Vasvár Úti Általános Iskola

Vasvár u. 37/A

Ózd

Illyés Gyula Társult Általános Iskola és Óvoda

Szabadság tér 11.

Ozora

Általános Művelődési Központ Őcsény

Perczel Mór u. 1.

Őcsény

József Attila Általános Művelődési Központ

Köztársaság u. 37-39.

Öcsöd

Németh Lili Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Kossuth u. 57/A.

Ököritófülpös

Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Bibó István Általános Iskolai Tagintézmény

Arany János u. 2.

Őr

Kvassay Jenő Általános Iskola

Rákóczi F. u. 84.

Őrbottyán

József Attila Általános Iskola Őrhalom

Rákóczi u. 33.

Őrhalom

Általános Iskola Őriszentpéter

Kovácsszer u. 7.

Őriszentpéter

Huszka Hermina Általános Iskola

Bartók B. u. 53.

Örkény

Ősi Általános Iskola

Iskola u. 10.

Ősi

Tasner Antal Általános Iskola

Mecset u. 3.

Öskü

Öttevényi Általános Iskola

Fő u. 143.

Öttevény

Pácini Általános Iskola

Honvéd u. 2.

Pácin

Pacsai Általános Iskola

József Attila 13.

Pacsa

Pákai Öveges József Általános Iskola

Ifjúság út 13.

Páka

Paksi Bezerédj Általános Iskola

Szentháromság tér 1.

Paks

Deák Ferenc Általános Iskola

Tolnai u. 19.

Paks

Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Ifjúság útja 2.

Paks

Hegyközi Általános Iskola, Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

Vásártér u.13.

Pálháza

Pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola

Táncsics M. u. 28.

Pálmonostora

Palotási Általános Iskola

Szabadság u. 30.

Palotás

Általános Iskola

Fő u. 17.

Pánd

Pankasz, Kisrákos, Viszák Általános Iskolája és Óvodája

Fő u. 61.

Pankasz

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

Petőfi u. 27.

Pannonhalma

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde

Kossuth u. 75-79.

Pap

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Aradi u. 10-12.

Pápa

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Teleki u. 2.

Pápa

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Korona u. 29

Pápa

Tarczy Lajos Általános Iskola

Jókai u. 16-18.

Pápa

Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Balla Róbert tér 14.

Pápa

Kastély Oktatási Központ Német Nemzetiségi Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szolgáltató Intézet

Fő u. 20.

Pápakovácsi

Közös Fenntartású Körzeti Általános Iskola Pápateszér

Ady Endre u. 3.

Pápateszér

Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kossuth L. u. 123.

Parád

Baross Gábor Körzeti Általános,Kéttannyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola

Dózsa Gy u. 16.

Parasznya

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon

Fő út 138.

Pásztó

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Nagymezö u. 36.

Pásztó

Móricz Zsigmond Általános Iskola

Szabadság út 7.

Pátroha

Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Bocskai u. 9.

Páty

Dr. Antall József Oktatási-Kulturális- és Szabadidőközpont

Kossuth u. 41.

Pátyod

Péceli Integrált Oktatási Központ

Kossuth tér 7.

Pécel

Mecsekaljai Általános Iskola

Bánki Donát u. 2.

Pécs

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium

Építők útja 9.

Pécs

Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Komlói u. 58.

Pécs

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium - Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim

Tiborc u. 28/1.

Pécs

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

Őz u. 2.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Általános Iskolája

Alkotmány u. 38.

Pécs

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Mezőszél u. 1.

Pécs

Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Apáczai Cs. J. körtér 1.

Pécs

Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola

Király u. 44.

Pécs

Pellérdi Általános Iskola

Park sétány 2.

Pellérd

Öveges József Általános Iskola

Szent Imre u. 7.

Pér

Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola

Hősök tere 2.

Perbál

Általános Iskola

Fő út 76.

Pereszteg

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Dózsa György u. 13.

Perkáta

Péteri Pittner Déner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Petőfi S. u. 57.

Péteri

Tamási Áron Általános Iskola

Szabadság tér 12.

Pétervására

Horváth István Általános Iskola

Berhidai u. 54.

Pétfürdő

Petneházy Dávid Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Községi és Iskolai Könyvtár

Arany János u. 11.-13.

Petneháza

Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola

Iskola u. 1.

Petőfibánya

Petőfi Sándor Általános Iskola

Ady Endre u. 3-5.

Petőfiszállás

Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola

Kossuth L. u. 31.

Pilis

Gubányi Károly Általános Iskola

Kossuth Lajos út 30.

Pilis

Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fő u. 30.

Pilisborosjenő

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätengrundschule Johann Hauck

Templom tér 7.

Piliscsaba

Dózsa György Általános Iskola

Bécsi út 33.

Pilisjászfalu

Bozóky Mihály Általános Iskola

Rákóczi u. 14.

Pilismarót

Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár

Petőfi Sándor u. 37.

Pilisszántó

Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakképző Iskola

Szabadság u. 87.

Pilisszentiván

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Slovenská národnostná škola Mlynky

Rákóczi u. 12.

Pilisszentkereszt

Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule am Kirchplatz Werischwar

Templom Tér 19.

Pilisvörösvár

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Werischwar

Vásár tér 1.

Pilisvörösvár

Eötvös József Általános Iskola és Óvoda

Petőfi u. 1-5.

Piricse

Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

Nagy u. 41.

Pocsaj

KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Iskola u. 4.

Pócspetri

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

Arany J. u. 7.

Pókaszepetk

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola

Zólyom utca 14.

Polgár

Széchenyi István Általános- és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma

Kossuth u. 139.

Polgárdi

Pomázi Mátyás Király Általános Iskola

Mátyás Király u. 2.

Pomáz

Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola

Iskola u. 2.

Pomáz

Német Nemzetiségi Általános Iskola

Beniczky u. 53.

Pomáz

Kiss Áron Általános Iskola

Kultúr köz 2.

Porcsalma

Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda

Alkotmány út 3.

Poroszló

Móricz Zsigmond Általános Iskola

Kinizsi u. 2.

Prügy

Általános Iskola és Óvoda

Petőfi u. 48.

Pusztadobos

Pusztakovácsi Egyesített Általános Iskola és Óvoda

Fő u. 114

Pusztakovácsi

Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród

Fő út 16.

Pusztamagyaród

Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola

Mátyás király utca 14.

Pusztaszabolcs

Péczeli József Általános Művelődési Központ

Gárdonyi G u. 1.

Putnok

Serényi László Általános Iskola

Bajcsy-Zsilinszky E. u. 28.

Putnok

Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola

Iskola u. 6.

Püspökhatvan

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi u. 9.

Püspökladány

Prinz Gyula Általános Iskola

Kossuth L.u.91

Püspökmolnári

Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola

Szentháromság tér 1.

Rábapatona

Rábapatyi Arany János Általános Iskola

Alsópatyi 79/C

Rábapaty

Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Szent István u. 47.

Rábatamási

Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szigetfő u. 24.

Rácalmás

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola

Szent János tér 31.

Ráckeresztúr

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Kölcsey u. 7.

Ráckeve

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Rákóczi u. 1.

Rád

Ragályi Balassi Bálint Általnos Iskola

Rákóczi Ferenc u. 40.

Ragály

Békefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kossuth L.u.27.

Rajka

Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Ady Endre u. 3.

Rakaca

Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola

Ady Endre út 63.

Rakamaz

Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szabadság tér 1.

Rákóczifalva

Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola

Petőfi Sándor út 17-19.

Rákócziújfalu

Nyárády Mihály Általános Iskola

Kossuth u. 56/A.

Ramocsaháza

Német Nemzetiségi, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gyermekkert Óvoda

Iskola tér 2.

Rátka

Jámbor Vilmos Általános Iskola

Kossuth L. u. 142.

Recsk

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola

Rákóczi tér 1.

Réde

Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Pozsonyi u. 6.

Rédics

Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

József A. u. 32.

Répcelak

I. István Király Általános Iskola

Fő u. 22.

Rétközberencs

Általános Iskola

Iskola tér 1.

Rétság

Révfülöpi Általános Iskola

Iskola u. 5.

Révfülöp

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kossuth u. 3.

Ricse

Szent István Általános Iskola, Óvoda

Széchenyi u. 4.

Rimóc

Szentpétery Zsigmond Általános Iskola és Könyvtár

Jókai u. 6.

Rohod

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Köztársaság tér 1.

Romhány

Maróthy János Általános Iskola

Kossuth u. 37.

Rozsály

Rózsaszentmárton-Szűcsi Intézményfenntartó Társulás Általános Iskola és Óvoda

Iskola út 27/A.

Rózsaszentmárton

Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda

Petőfi u. 22.

Rudabánya

Rum-Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

Kastély park 1.

Rum

Rumi Rajki István Általános Iskola

Béke u. 20.

Rum

Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Üllési u. 2.

Ruzsa

Ságújfalu Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kossuth u. 134.

Ságújfalu

Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Petőfi u. 13.

Ságvár

Deák Ferenc Általános Iskola

Iskola tér 1.

Sajóbábony

Rákóczi Julianna Általános Iskola

Táncsics Mihály u. 43-45.

Sajóhídvég

Általános Iskola

Ady E. u. 2.

Sajókaza

Eötvös József Általános Iskola

Dózsa GYörgy út. 2.

Sajókeresztúr

Fráter György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Dózsa u. 74.

Sajólád

Sajószentpéteri Központi Általános Iskola

Kossuth u. 195.

Sajószentpéter

Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ady E. u. 20.

Sajószöged

Arany János Általános Iskola

Nevelők u. 4.

Sajóvámos

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Acélgyári u. 3/a.

Salgótarján

Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

József Attila út 2.

Salgótarján

Salomvári Általános Iskola

Kossuth u. 5.

Salomvár

Általános Művelődési Központ

Köztársaság u. 171.

Sárbogárd

Fejér Megyei ÖnkormányzatKossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

József Attila u. 20.

Sárbogárd

Sarkad-Kötegyán-Újszalonta Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Kossuth u. 17.

Sarkad

Sármelléki Általános Iskola

Zala u. 1.

Sármellék

Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Petőfi S. u. 1.

Sárospatak

Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Erzsébet u. 1-3.

Sárrétudvari

Zichy Jenő Általános Iskola

Fő u. 50.

Sárszentmihály

Nádasdy Tamás Általános Iskola

Alkotmány u. 22-24.

Sárvár

Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola

Gyöngyös u. 2.

Sárvár

Sásdi Általános Művelődési Központ

Szent Imre út 29.

Sásd

Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Deák Ferenc út 14.

Sátoraljaújhely

Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium

Balassi Bálint u. 4.

Sátoraljaújhely

Sávolyi Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 70.

Sávoly

Segesd-Tarany IV. Béla Király Általános Iskola

Iskola utca 1.

Segesd

Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Bodonyi N. u.10.

Sellye

Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda

Fő u. 201.

Seregélyes

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gyűdi út 2.

Siklós

Vak Bottyán Általános Művelődési Központ

Hunyadi u. 15.

Simontornya

SIÓFOKI INTEGRÁLT OKTATÁSI KÖZPONT

Szépvölgyi u. 2.

Siófok

Országh Kristóf Általános Iskola

Borics Pál u. 2.

Sirok

Sokorópátkai Általános Iskola

Öreg út 63.

Sokorópátka

Vécsey Károly Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kossuth Lajos u. 60.

Solt

Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Templom tér 26.

Solymár

Sombereki Általános Iskola , Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Grundschule, Kindergarten und Kunstschule Schomberg

Rákóczi u. 21.

Somberek

Somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános Iskola

Szabadság tér 17.

Somlóvásárhely

Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Bogáti u. 1.

Somogyjád

Somogysámsoni Általános Iskola

Fő u. 116.

Somogysámson

Somogyszob Községi Önkorm. Ált. Isk. és Napköziotthonos Óvodája

Kossuth u. 18.

Somogyszob

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

Kaposvári u. 4.

Somogyvár

Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Dózsa Gy. u. 5.

Soponya

Soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Szakiskola

Petőfi tér 3.

Sopron

Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat

Tóth Antal u. 1.

Sopron

Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Halász u. 25.

Sopron

Lackner Kristóf Általános Iskola

Révai Miklós utca 2.

Sopron

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Fenyő tér 1.

Sopron

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Ferenczy János u. 1-3.

Sopron

Deák Téri Általános Iskola

Deák tér 78.

Sopron

Doborjáni Ferenc EGYMI, Óvoda, Fejlesztő Iskola, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat

Brennbergi u. 82.

Sopron

Általános Iskola

Fő u. 62.

Sopronhorpács

Sopronkövesdi Általános Iskola

Kossuth L. u. 81.

Sopronkövesd

Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola

Kossuth u. 75.

Sorkifalud

Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár

Tulipán u. 9.

Sóskút

Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola

Deák F. u. 140.

Söjtör

Sükösd-Érsekcsanád Általános Művelődési Központ

Deák Ferenc u. 123.

Sükösd

Móra Ferenc Általános Iskola és Nagyközségi Könyvtár

Malom u. 14-18.

Sülysáp

Szent István Általános Iskola

Dózsa György u. 110.

Sülysáp

Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

Árpád u. 5.

Sümeg

Fazekas József Általános Iskola

Kossuth u. 1.

Sümegcsehi

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Ferenc Rákóczi II. Grundschule Süttő

Templom tér 2.

Süttő

Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ

Iskola u. 7.

Szabadbattyán

Általános Művelődési Központ

Kossuth tér 1.

Szabadkígyós

Petőfi Sándor Általános Iskola

Kálvin tér 8.

Szabadszállás

Árpád Fejedelem Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Petőfi u. 6/B.

Szabolcs

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 76-78.

Szabolcsveresmart

Szadai Székely Bertalan Általános Iskola

Dózsa György út 63.

Szada

Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc u. 45.

Szajol

Általános Művelődési Központ Szakcs

Vörösmarty u. 32.

Szakcs

Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium

Mátyás király utca 10.

Szakoly

Pécsi Kistérségi Óvoda és Általános Iskola

Hunyadi u. 43.

Szalánta

Körzeti Általános Iskola

József A u. 7.

Szalaszend

Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola

Petőfi Sándor tér 12.

Szalkszentmárton

Többcélú Közoktatási Intézmény Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Petőfi u. 26.

Szalonna

Általános Iskola

Nagydobosi u. 4.

Szamosszeg

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda

Béke utca 73.

Szank

Szári Általános Művelődési Központ

Rákóczi F. u. 41.

Szár

Tima Endre Általános Iskola

Iskola u. 3.

Szárliget

Szent István Egyetem Gyakorlóóvoda és Gyakorló Általános Iskola

Szabadság út 6-8.

Szarvas

Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon Szarvas

Szabadság u. 29.

Szarvas

Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szent István u. 25.

Szászvár

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napközi-Otthonos Óvoda

Kölcsey u. 11.

Szatmárcseke

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Liszt Ferenc sétány 10.

Százhalombatta

Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola

Liszt Ferenc Sétány 2.

Százhalombatta

Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium

Szent István tér 1.

Százhalombatta

1. Számú Általános Iskola

Damjanich u. 24.

Százhalombatta

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Rákóczi út 90.

Szécsény

Szederkényi Általános Iskola

Pécsi u. 19.

Szederkény

Dózsa György Általános Iskola

Szent György tér 7.

Szeged

Fekete István Általános Iskola

Postás u. 1-3.

Szeged

Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Építő u. 9/a

Szeged

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Mérey u. 3.

Szeged

Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola

Dobó u. 42.

Szeged

Szegedi Gregor József Általános Iskola

Fő fasor 61.

Szeged

Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola

Benczúr Gy. u. 29.

Szeged

Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskola

Kálvária sgt. 84-86.

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

Szentháromság u. 2.

Szeged

Arany János Általános Iskola

Kukovecz Nana u. 4-6.

Szeged

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája

Boldogasszony sgt. 8.

Szeged

Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Imre Madach Hungarian-English Bilingual Primary School

Madách u. 20.

Szeged

Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Csáky J. u. 2.

Szeged

Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

József Attila sugárút 116.

Szeged

Béke Utcai Általános Iskola

Béke u. 7-9.

Szeged

Tisza-parti Általános Iskola

Maróczy Géza tér 2.

Szeged

Orczy István Általános Iskola

Szent J. tér 2-4.

Szeged

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Herke u. 5.

Szeged

Jerney János Általános Iskola

Jerney János u. 21.

Szeged

Rókusi Általános Iskola

Kossuth Lajos sugárút 37.

Szeged

Bonifert Domonkos Általános Iskola

Ortutay u. 3.

Szeged

Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tabán u. 16.

Szeged

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata

Csongor tér 1.

Szeged

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tildy Zoltán u. 19-21.

Szeghalom

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Templom u. 2.

Szegvár

Székesfehérvári István Király Általános Iskola

Kelemen B. u. 30/A.

Székesfehérvár

Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola

Batthyány u. 1.

Székesfehérvár

Székesfehérvári Németh László Általános Iskola

Salétrom u. 4-6.

Székesfehérvár

Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Ligetsor

Székesfehérvár

Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola

Pozsonyi u. 99.

Székesfehérvár

Zentai Úti Általános Iskola

Zentai u. 8.

Székesfehérvár

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szekfű Gy. u. 6.

Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola

Iskola tér 1.

Székesfehérvár

Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Béke tér 4.

Székesfehérvár

Széna Téri Általános Iskola

Széna tér 10.

Székesfehérvár

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Szekfű Gyula u. 4.

Székesfehérvár

Vasvári Pál Általános Iskola

Győrgy Oszkár tér 3.

Székesfehérvár

Munkácsy Mihály Általános Iskola

Munkácsy M. u. 10.

Székesfehérvár

Felsővárosi Általános Iskola Oberstadtische Grundschule

Koppány u. 2.

Székesfehérvár

Vízivárosi Általános Iskola

Budai u. 90.

Székesfehérvár

Hétvezér Általános Iskola

Hétvezér tér 1.

Székesfehérvár

Tolnai Utcai Általános Iskola

Tolnai u. 41.

Székesfehérvár

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Budai u. 7.

Székesfehérvár

Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Havranek J. u. 4.

Székesfehérvár

Szekszárdi Baka István Általános Iskola

Béri Balogh Ádám u. 89.

Szekszárd

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

Kadarka u. 25-27.

Szekszárd

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda

Mátyás király u. 5.

Szekszárd

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola

Szent-Györgyi Albert u. 6.

Szekszárd

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Zrínyi u. 78.

Szekszárd

Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény

Bartina u. 21.

Szekszárd

Babits Mihály Általános Iskola

Kadarka u. 17.

Szekszárd

Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Széchenyi u. 2-14.

Szekszárd

Szeleste, Ölbő, Pósfa Községek Általános Iskolája és Óvodái

Fenyő u. 1.

Szeleste

Általános Iskola Szemere

Fő u. 16.

Szemere

Általános Iskola

Szabadság u. 2-4.

Szendehely

Apáczai Csere János Általános Iskola

Petőfi u. 1-3.

Szendrő

Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola, és Szakiskola

Völgy u. 3.

Szendrőlád

Fekete László Általános Iskola és Óvoda

Árpád u. 1.

Szenna

Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola

Fő u. 33.

Szentbalázs

Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Rákóczi u. 6.

Szentendre

Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola

Kálvária u. 18.

Szentendre

Templomdombi Általános Iskola

Alkotmány u. 12.

Szentendre

Izbégi Általános Iskola

Mária u. 1.

Szentendre

Deák Ferenc Általános Iskola

Deák F. u. 53-55.

Szentes

Koszta József Általános Iskola

Köztársaság u. 6.

Szentes

Klauzál Gábor Általános Iskola

Klauzál u. 12-18.

Szentes

Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda

Hársfa u. 14.

Szentgál

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Széll K. tér 1.

Szentgotthárd

István Király Általános Iskola

Hősök tere 1.

Szentistván

Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola és Közkönyvtár

Kossuth Lajos u. 24.

Szentkirály

Szentlőrinci Kistérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény ,Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

Ifjúság útja 5.

Szentlőrinc

Imre Sándor Általános Iskola

Dózsa Gy. u. 48.

Szentlőrinckáta

Arany János Általános Iskola

Battha Sámuel u. 1.

Szentmártonkáta

Szentpéterfai Horvát- Magyar Kényelvű Általános Iskola és Óvoda Hrvatska- mađarska dvojezična osnovna škola i vrtić- Petrovo Selo

Alkotmány u. 103.

Szentpéterfa

Általános Iskola, Óvoda Szentpéterszeg

Kossuth Lajos u. 36.

Szentpéterszeg

Általános Iskola Szentpéterúr

Kossuth u. 13.

Szentpéterúr

Királyi Pál Általános Művelődési Központ

Petőfi u. 61.

Szepetnek

Szeremle-Dunafalva Általános Művelődési Központ

Dózsa György u. 45 A.

Szeremle

Bolyai János Általános Iskola

Rákóczi út 100.

Szerencs

Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Rákóczi Zsigmond tér 1

Szerencs

Szerepi Kelemen János Általános Iskola

Kossuth u. 5-7.

Szerep

Szigetbecse-Makád Általános Iskola

Makádi út 46-48.

Szigetbecse

Közös Igazgatású Művelődési Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Könyvtár És Művelődési Ház

Szabadság u. 1-3.

Szigetcsép

Szent István Általános Iskola

Szabadkai u. 64.

Szigethalom

Gróf Széchenyi István Általános Iskola

Thököly u. 37.

Szigethalom

Zöldsziget Körzeti Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

Mártírok u. 25-27.

Szigetmonostor

Általános Iskola és Könyvtár

Duna u. 4/B.

Szigetszentmárton

Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

Tököli út 30/a.

Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola

Kossuth u. 11.

Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Radnóti Miklós u. 6.

Szigetszentmiklós

Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola

Vasút u. 20.

Szigetújfalu

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola

Rákóczi u. 18.

Szigetvár

Szigligeti Általános Iskola

Kossuth u. 53.

Szigliget

Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységés Óvoda-Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Hunyadi u. 138.

Szihalom

Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Miskolci u. 9.

Szikszó

Szent István Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szil

Dózsa Gy. u. 1.

Szil

Jókai Mór Összevont Általános Művelődési Központ

Egri u. 8

Szilvásvárad

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Szabadság u. 51.

Szin

Teleki József Általános Iskola és Szakiskola

Petőfi út 32.

Szirák

Szinyei Merse Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Állomás u. 1.

Szirmabesenyő

Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, Fekete István Általános Iskola

Iskola u.2.

Szob

Cseh Péter Általános Iskola

Lévai u. 5.

Szokolya

Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Széchenyi István krt 22.

Szolnok

Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Rákóczi u. 45.

Szolnok

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Simon Ferenc út 47.

Szolnok

Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola

Liget utca 10.

Szolnok

Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Kassai u. 29.

Szolnok

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Széchenyi krt. 10.

Szolnok

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Nagy Imre krt. 20.

Szolnok

Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Kassai u. 17.

Szolnok

Belvárosi Általános Iskola

Templom u. 6.

Szolnok

Fiumei Úti Általános Iskola

Fiumei út 5.

Szolnok

Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola

Bem József utca. 7.

Szombathely

Gothard Jenő Általános Iskola

Benczúr Gy u. 10.

Szombathely

Dési Huber István Általános Iskola, Dési Huber István Grundschule

Kőrösi Cs S u. 5.

Szombathely

Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Losonc u. 1.

Szombathely

Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Zrínyi I u. 10.

Szombathely

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szent László király u. 7-11.

Szombathely

Oladi Általános Művelődési Központ

Simon István u. 2-6.

Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Bolyai J. u. 11.

Szombathely

Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ

Nyitra u. 15.

Szombathely

Paragvári Utcai Általános Iskola

Paragvári u. 2-4.

Szombathely

Reguly Antal Általános Iskola; Reguly Antal Grundschule

Rákóczi F u. 79.

Szombathely

Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Osnovna škola Mihálya Vácija i ustanova osnovnog stupnja za umjetnost; Mihály Váci Grundschule und Institution für Elementare Kunstbildung

Váci M. u. 11.

Szombathely

Bercsényi Miklós Általános Iskola

Bercsényi M. u. 1.

Szombathely

Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Dózsa u. 6.

Szombathely

Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola

Vörösmarty u. 11.

Szombathely

Szomód Község Általános Művelődési Központ

Temető u. 16/A.

Szomód

Kézdi -Vásárhelyi Imre Általános Iskola

Mátyás Király u. 8-10.

Szomor

Szorgalmatos Deák Ferenc Általános Iskola

Közép út 11.

Szorgalmatos

Hunyadi János Általános Iskola

Ady E. u. 2.

Sződ

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Rákóczi u. 1-3.

Sződliget

Szurdokpüspöki Általános Iskola

Árpád utca 2.

Szurdokpüspöki

Madách Imre Körzeti Általános Iskola és Napköziotthon

Rákóczi u. 99.

Szügy

Takáts Gyula Általános Iskola,Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,Egységes Pedagógia Szakszolgálat,Pedagógiai Szakmai Szolgáltató, Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény

Petőfi S. u. 6-12.

Tab

Csurgay Franciska Általános Iskola

Iskola u. 7.

Táborfalva

Gorsium Általános Iskola

Kossuth L. u. 135.

Tác

Pollack Mihály Általános Iskola, Könyvtár és Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kossuth L u. 26.

Tahitótfalu

Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola

Iskola u. 3.

Taksony

Patay Sámuel Általános Iskola és Óvoda

Alkotmány u. 39.

Taktabáj

Apáczai Csere János Általános Iskola

Vörösmarty u. 7.

Taktaharkány

Petőfi Sándor Általános Iskola

Fő u. 18.

Taktakenéz

Móra Ferenc Általános Iskola és Micimackó Napköziotthonos Óvoda

Kossuth u. 64.

Taktaszada

Zempléni Árpád Általános Művelődési Központ

Rákóczi u. 16.

Tállya

Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Szabadság u. 38-40

Tamási

Általános Iskola és Óvoda

Kossuth u. 39.

Táp

Földváry Károly Általános Iskola

Rákóczi u. 82.

Tápióbicske

Közoktatási Intézmény, Tápióság - Tápiószentmárton Óvodája és Általános iskolája

Papp Károly út 1.

Tápióság

Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Petőfi u. 1.

Tápiószecső

Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola

Széchenyi u. 20.

Tápiószele

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Kossuth L. út 3.

Tápiószőlős

Apáczai Csere János Általános Iskola

Fő u. 12.

Táplánszentkereszt

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Diszel, Templom tér 3.

Tapolca

Tapolcai Általános Iskola

Úttörő utca 1-5.

Tapolca

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola

Major u. 1.

Tápszentmiklós

TARI Kodály Zoltán Általános Iskola

Liget u. 3.

Tar

Tarcali Klapka György Általános Iskola

Árpád út 1.

Tarcal

Tarjáni Általános Művelődési Központ - Bildungszentrum Tarian

Rákóczi u. 13.

Tarján

Tárkány-Ete Általános Iskola

Fő út 98.

Tárkány

Általános Művelődési Központ

Fedémesi u. 10.

Tarnalelesz

Tarnamérai Általános Iskola

Dobó út 1./b

Tarnaméra

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat

Iskola u. 1.

Tárnok

Tarpai Esze Tamás Általános Iskola

Kossuth u. 19/f

Tarpa

Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Dunai u. 24.

Tass

Taszári Körzeti Általános Iskola

Vörösmarty u. 4.

Taszár

III. Béla Általános Iskola

Szent István út 27.

Tát

Vaszary János Általános Iskola

Országgyülés tér 4.

Tata

Kőkúti Általános Iskola

Kökút köz 2.

Tata

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona

Új u. 21.

Tata

Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kodály tér 1.

Tatabánya

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Szent István utca 47-53.

Tatabánya

Sárberki Általános Iskola

Sárberki Ltp 503.

Tatabánya

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Bánhidai ltp. 408.

Tatabánya

Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola

Dózsakert u. 17.

Tatabánya

Kertvárosi Általános Iskola

Hadsereg utca 40/a

Tatabánya

Bánhidai Szlovák Általános Művelődési Központ

Jókai u. 62.

Tatabánya

Óvárosi Általános Iskola

Ságvári út 30.

Tatabánya

Tatárszentgyörgyi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Kossuth Lajos utca 10

Tatárszentgyörgy

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Úttörő u. 15.

Téglás

Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Muskátli u. 2.

Telki

Tényői Ady Endre Általános Iskola

Győri u. 53.

Tényő

Tereskei Általános Iskola

Kossuth u. 84.

Tereske

Teskándi Csukás István Általános Iskola

Rákóczi u. 31.

Teskánd

Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ

Debrecen u. 3.

Tét

Általános Művelődési Központ Tevel

Petőfi u. 3-7.

Tevel

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Kácsi út 15

Tibolddaróc

Szabolcsvezér Általános Iskola

Szabadság u. 57.

Timár

Kossuth Lajos Általános Iskola

Szabadság tér 3.

Tinnye

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola

Alkotmány u. 14.

Tiszaalpár

II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola

Rákóczi u. 13.

Tiszabecs

Tiszabői Általános Iskola

Május 1. u. 1-3.

Tiszabő

Recsky Klára Általános Művelődési Központ

Kossuth Lajos u. 62.

Tiszabura

Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola

Fő u. 95.

Tiszacsege

Tiszacsermelyi Általános Iskola

Rákóczi u. 16.

Tiszacsermely

Tiszadadai Holló László Általános Iskola

Kossuth tér 3.

Tiszadada

Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Mátyás krtály utca 7.

Tiszadob

Tiszaeszlári Általános Iskola

Arany János utca 32/a.

Tiszaeszlár

Révay György EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Beniczky Géza utca 5.

Tiszaföldvár

Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola

Ószőlő Fő u. 3.

Tiszaföldvár

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth Lajos u. 116-120.

Tiszaföldvár

Homoki Általános Iskola

Döbrei János út 133.

Tiszaföldvár

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

Baross u. 36.

Tiszafüred

Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Széchenyi u. 28.

Tiszajenő

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Fő u. 23.

Tiszakanyár

Sánta Erzsébet Általános Iskola, Óvoda, Művelődési Ház és Települési Könyvtár

Ifjúság u. 14.

Tiszakarád

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Erkel fasor 10.

Tiszakécske

KÖZÖS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TISZAKERECSENY

Árpád u. 30.

Tiszakerecseny

Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Kossuth u. 42.

Tiszakóród

Körzeti Általános Iskola és Óvoda, Tiszakürt

Felszabadulás u. 2.

Tiszakürt

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú és Művészeti Iskola

Kossuth u. 43.

Tiszalök

Tiszalúci Általános Művelődési Központ

Hársfa u. 13.

Tiszalúc

Körzeti Általános Iskola és Óvoda

Kossuth út 47.

Tiszanagyfalu

Sütő András Általános Iskola

Hunyadi út 1.

Tiszanána

Széchenyi István Általános Művelődési Központ

Hősök tere 10.

Tiszapalkonya

Tiszapüspöki Általános Iskola

Fő út 85.

Tiszapüspöki

Közös Általános Iskola és Óvoda

Petőfi u. 6-8.

Tiszaszalka

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Községi és Iskolai Könyvtár

Kossuth u. 36.

Tiszatelek

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola

Petőfi u. 6-8

Tiszatenyő

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Alkotmány köz 2.

Tiszaújváros

Endre Király Általános Iskola

Iskola utca 7.

Tiszavárkony

Tiszavasvári Általános Iskola

Ifjúság u. 8.

Tiszavasvári

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Községi Könyvtár

Béke u. 27.

Tóalmás

KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TÓFEJ

Alkotmány u. 3.

Tófej

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Városi Könyvtár

Bajcsy Zs. E. u. 7-9.

Tokaj

Hegyeskő Általános Iskola

Béke utca 26.

Tokod

Altárói Közoktatási Intézmény Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde

Sallai u. 6.

Tokodaltáró

Tolcsvai Általános Iskola

Kossuth u. 37.

Tolcsva

Wosinsky Mór Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bartók Béla u. 23.

Tolna

Szabó Dénes Általános Iskola

Bem u. 22-24.

Tompa

Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Köztársaság u. 1.

Tordas

Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca

Mándoki u. 4-6.

Tornyospálca

Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola

Petőfi u. 2.

Torony

Tószegi Általános Iskola

Rákóczi u. 30.

Tószeg

Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Földvári u. 1.

Tótkomlós

Jankó János Általános Iskola és Gimnázium

Erzsébet u. 2.

Tótkomlós

Zrínyi Katarina Kistérségi Horvát Álatalános és Alapfokú Művészeti Iskola, Tagiskolái és Tagóvodái

Zrínyi M. tér 1.

Tótszerdahely

Tótvázsony-Hidegkút Önkormányzatok Általános Iskolája

Iskola u. 1.

Tótvázsony

Weöres Sándor Általános Iskola

Aradi u. 56.

Tököl

Fiáth János Általános Iskola

Iskola u. 40.

Töltéstava

Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola

Óvoda u. 6.

Törökbálint

Törökkoppányi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Petőfi u. 1.

Törökkoppány

Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Hunyadi 6.

Törökszentmiklós

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey u. 21.

Törökszentmiklós

Szent István Király Általános Iskola

Szent István tér 2.

Törtel

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Árpád u. 3.

Tunyogmatolcs

Hevesy György Általános Iskola

Hevesy György u. 1.

Tura

Molnár Mátyás Általános Iskola Túristvándi-Kömörő

Móricz Zs. u. 2.

Túristvándi

Petőfi Sándor Általános Iskola

Petőfi tér 6.

Túrkeve

Közös Fenntartású Lónyay Menyhért Általános Iskola

Lónyai u. 1.

Tuzsér

Türjei Szent László Általános Iskola

Szabadság tér 11-15.

Türje

Tüskevári Általános Iskola

Kossuth Lajos u. 25.

Tüskevár

Tyukod Nagyközség Önkormányzat Általános Iskola és Óvoda

Árpád u. 29.

Tyukod

Közös Fenntartású Ugodi Általános Művelődési Központ Német Nemzetiségi Általános Iskolája

Petőfi u. 54.

Ugod

Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni út 10.

Újfehértó

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola

Zrínyi u. 1.

Újhartyán

Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola

Petőfi u. 45.

Újkígyós

Újlengyeli Általános Iskola

Kossuth Lajos utca 80.

Újlengyel

Kiss Zoltán Általános Iskola

Magyar utca 22.

Újléta

Újpetrei Általános Iskola

Kossuth u. 110.

Újpetre

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Kossuth Lajos út 13.

Újszász

Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ

Hunyadi u. 5.

Újszentmargita

Általános Művelődési Központ

Alkotmány u. 73.

Újszilvás

Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Rákóczi u. 42.

Úrkút

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Malom u. 1.

Üllő

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (ÖKO Iskola)

Iskola u. 3.

Üröm

Váci Juhász Gyula Általános Iskola

Báthori u. 17-19.

Vác

Földváry Károly Általános Iskola

Nagymező u. 14.

Vác

Petőfi Sándor Általános Iskola

Deákvári Főtér 5.

Vác

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti u. 7.

Vác

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Március 15. tér 6.

Vác

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Árpád köz 1.

Vác

Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola

Halász K. u. 2.

Váchartyán

Petőfi Sándor Általános Iskola és Benedek Elek Tagiskola

Petőfi tér 6.

Vácrátót

Szent László Általános Iskola

Fő u. 2.

Vácszentlászló

Molnár Mátyás Általános Iskola

Leiningen u. 1.

Vaja

Általános Iskola

Fő u. 2.

Vajdácska

Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola

Iskola u. 1.

Vajszló

Váli Vajda János Általános Iskola

Szent István tér 1.

Vál

Móra Ferenc Általános Iskola

Szabadság út 43-45

Valkó

Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola

Kossuth u. 6.

Vámosgyörk

Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Iskola u. 1.

Vámospércs

Általános Művelődési Központ

Csécsi Nagy Pál út 12.

Vámosújfalu

Veres Pálné Általános Iskola

Hunyadi u. 1.

Vanyarc

Várdomb-Alsónána Általános Iskola

Kossuth L. u. 121.

Várdomb

Általános Művelődési Központ

Kossuth L. u. 58

Városlőd

Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolája

Körmöcbánya u. 1.

Várpalota

Várkerti Általános Iskola

Thuri Gy. tér 3.

Várpalota

Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Dankó u. 16/V.

Várpalota

Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Szécsényi u. 1.

Varsány

Vasadi Általános Iskola

Petőfi u. 30

Vasad

Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szabadság tér 16.

Vásárosdombó

Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Petőfi Sándor tagintézménye

Iskola u. 54/A.

Vásárosnamény

Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Rákóczi u. 6-12.

Vásárosnamény

Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ

Damjanich u. 34.

Vásárosnamény

Vaskúti Általános Művelődési Központ

Petőfi Sándor u. 118.

Vaskút

Megyer Vezér Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Kossuth u. 141.

Vasmegyer

Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola

Petőfi u. 72.

Vasszécseny

Kardos László Általános Iskola

József Attila u. 23-25.

Vasvár

Ihász Gábor Általános Iskola

Fő u. 9.

Vaszar

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola

Erzsébet tér 1.

Vecsés

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola - Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Fő u. 92.

Vecsés

Halmi Telepi Általános Iskola

Halmy József tér 1.

Vecsés

Végegyháza Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ

Széchenyi István u. 34.

Végegyháza

Fejér Megyei Óvoda Általános Iskola Szakiskola,Kollégium és EGYMI

Bárczi Gusztáv u. 4-6.

Velence

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Kis u. 1.

Velence

Véméndi Általános Iskola

Szabadság tér 10

Véménd

Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Rákóczi u. 22.

Vép

Fabriczius József Általános Iskola

Fő út 77-79.

Veresegyház

Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Egységes Gyógpedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Korai Fejlesztő és Gondozó Központ, Szó-fogadó Beszédjavító Általános Iskola, Kincs-Tár Ált. Isk.

Kálvin u. 6.

Veresegyház

Verpelét Általános Művelődési Központ

Ifjúság u. 34.

Verpelét

Versendi Általános Iskola

Kossuth L. u. 1.

Versend

Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vendel tér 17.

Vértesacsa

Vértesboglár Általános Művelődési Központ

Alkotmány u. 14.

Vértesboglár

Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola

Sport tér 8.

Vértessomló

Vértesszőlősi Általános Iskola

Tanács u. 43.

Vértesszőlős

Véssey Mihály Általános Iskola és Óvoda

Rákóczi u. 35.

Vése

Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Szent István u. 56.

Veszprém

Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola

Budapest u. 11.

Veszprém

Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola

Halle u. 10.

Veszprém

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedaóggiai Módszertani Intézmény

Tüzér u. 44.

Veszprém

Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola

Rózsa u. 43/2.

Veszprém

Deák Ferenc Általános Iskola és Központi Műhely

Aradi Vértanúk u. 2.

Veszprém

Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola

Victor Hugo u. 28.

Veszprém

Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Vízi u. 24.

Veszprém

Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Botev u. 2.

Veszprém

Cholnoky Jenő Általános Iskola

Cholnoky Jenő u. 21.

Veszprém

Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Batthyány u. 12.

Veszprém

Bartók Béla Nevelési és Általános Művelődési Központ

Kossuth u. 49-51.

Vésztő

Alapfokú Oktatási és Nevelési Központ

Baross G. u. 1-3.

Villány

II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Fő u. 98.

Vilmány

Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Rév u. 2.

Visegrád

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Petőfi u. 3.

Visonta

Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

Szent János u. 96.

Vizsoly

Vokányi Általános Iskola

Kossuth u. 46.

Vokány

Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Fő út 84/1.

Vonyarcvashegy

Iskola típusát: State, Tavasz u. 12., Pécsvárad

Igazgató / Igazgatónő: Tóth Györgyi

www.kodolanyi.atw.hu

Zagyvaszántói Római Katolikus Általános Iskola

Rákóczi u. 27-29.

Zagyvaszántó

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

József Attila u. 48.

Záhony

Zrínyi Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Óvoda - Bölcsőde

Petőfi u. 6.

Zákány

Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

József Attila u. 36.

Zákányszék

Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola

Deák Ferenc utca 2.

Zalaapáti

Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Hunyadi u. 2.

Zalabér

Csány László Általános Iskola

Csány László u. 6.

Zalacsány

Zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Apáczai Csere János tér 5/A.

Zalaegerszeg

Izsák Imre Általános Iskola

Szivárvány tér 1-3.

Zalaegerszeg

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy u. 2.

Zalaegerszeg

Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola

Köztársaság u. 68.

Zalaegerszeg

Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

Iskola u. 1.

Zalaegerszeg

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi u. 12.

Zalaegerszeg

Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Kosztolányi u. 17-21.

Zalaegerszeg

Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Béke ligeti utca 6.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

Külsőkórház u. 2.

Zalaegerszeg

Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Iskola u. 3.

Zalahaláp

Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde

Liget u. 28.

Zalakaros

Zalakomári Általános Iskola

Tavasz u. 15.

Zalakomár

Zalalövői Általános Iskola

Rákóczi u. 1.

Zalalövő

Gersei Pethő Általános Iskola

Fő u. 1.

Zalaszántó

Petőfi Sándor Általános Iskola

Kossuth Lajos utca 94.

Zalaszentbalázs

Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kossuth lajos u. 11.

Zalaszentgrót

Koncz Dezső Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Zala u. 1.

Zalaszentgrót

Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Városi és Iskolai Könyvtár

Fő u. 115.

Zamárdi

Csanádi Imre Általános Iskola

Kossuth u. 51.

Zámoly

Bozzay Pál német nemzetiségi nyelvet oktató Általános Iskola. Bozzay Pál Nationalitäten Grundschule

Iskola u. 6.

Zánka

Szőnyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napraforgó Óvoda Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

Petőfi tér 1-2.

Zebegény

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Rákóczi tér 3-5.

Zirc

Zomba Körzeti Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Rákóczi

Zomba

Zsadányi Általános Művelődési Központ

Béke út 112.

Zsadány

Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ Zsáka

Kölcsey u. 2.

Zsáka

Zichy Miklós Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

Honvéd u. 4.

Zsámbék

Bajza Lenke Általános Iskola

Bajza Lenke tér 17.

Zsámbok

Általános Iskola

Fő u. 37.

Zsira